(101) Một phương trình hợp tích với 3 mốc lịch sử quan trọng

(101) Một phương trình hợp tích với 3 mốc lịch sử quan trọng Chọn phương trình 1.1a trong bài giới thiệu liền trước  (100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng làm phương trình gốc : 1.1a). (19x+5)(46x+210)+(18x+90)(32x +148) + (45x+156)(73x+189)  + (40x+214)(72x+274) – (54x+184)(141x+557) = 0 => x2 +3x +2 = … xem thêm