(101) Một phương trình hợp tích với 3 mốc lịch sử quan trọng

(101) Một phương trình hợp tích với 3 mốc lịch sử quan trọng Chọn phương trình 1.1a trong bài giới thiệu liền trước  (100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng làm phương trình gốc : 1.1a). (19x+5)(46x+210)+(18x+90)(32x +148) + (45x+156)(73x+189)  + (40x+214)(72x+274) – (54x+184)(141x+557) = 0 => x2 +3x +2 = … xem thêm

(100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng

(100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng Chọn phương trình hợp tích (1.1) trong bài giới thiệu (099) Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích để làm phương trình gốc : 1.1). (19x+5)(205x+484)+(18x+90)(259x +581) – (93x+282)(92x+194)  =  0 => x2 + 3x + 2 = 0 Trên … xem thêm

(099) Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích

(099) Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích là dùng một phương pháp nào đó để biến đổi một phương trình hợp tích có sẳn thành một hay nhiều phương trình hợp tích khác có cùng nghiệm số với phương trình hợp tích có … xem thêm

(097) Phương trình hợp tích có hai nghiệm nguyên theo ý muốn

(097) Phương trình hợp tích có hai nghiệm nguyên theo ý muốn         Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm :     Đề toán tốc soạn 32.04:      Tìm thật nhanh những nhị thức bậc nhất Un theo x để soạn 5 đề toán tốc soan sau,với mổi đề lập thành 10 phương … xem thêm