(107) Biến đổi một tam thức bậc 2 chứa tham số m

(107) Biến đổi một tam thức bậc 2 chứa tham số m Vừa rồi, trong bài viết (106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu 10 tam thức bậc 2 chứa tham  số m được soạn sẳn. Kỳ nầy, Tốc Soạn Toán Học … xem thêm

(106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m

(106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m Trong bài giới thiệu liền trước, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu đề toán sau : Tim các trị số nguyên an , bn để soạn thành các tam tức bậc 2 sau : (a1m+b1)x2 + (a2m+b2)x2 +a3m+b3 => Dm =  – 16  = … xem thêm

(101) Một phương trình hợp tích với 3 mốc lịch sử quan trọng

(101) Một phương trình hợp tích với 3 mốc lịch sử quan trọng Chọn phương trình 1.1a trong bài giới thiệu liền trước  (100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng làm phương trình gốc : 1.1a). (19x+5)(46x+210)+(18x+90)(32x +148) + (45x+156)(73x+189)  + (40x+214)(72x+274) – (54x+184)(141x+557) = 0 => x2 +3x +2 = … xem thêm

(100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng

(100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng Chọn phương trình hợp tích (1.1) trong bài giới thiệu (099) Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích để làm phương trình gốc : 1.1). (19x+5)(205x+484)+(18x+90)(259x +581) – (93x+282)(92x+194)  =  0 => x2 + 3x + 2 = 0 Trên … xem thêm

(099) Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích

(099) Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích là dùng một phương pháp nào đó để biến đổi một phương trình hợp tích có sẳn thành một hay nhiều phương trình hợp tích khác có cùng nghiệm số với phương trình hợp tích có … xem thêm