(095) Giới thiệu phương trình hợp tích có chứa ngày sinh, ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(095) Giới thiệu phương trình hợp tích có chứa ngày sinh, ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh                   ______________________ Để giới thiệu về khả năng soạn toán nhanh chóng và theo ý muốn, Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học đề toán tốc soạn với 5 kết quả … xem thêm

(091) Định số chỉnh hệ bất biến

    (091) Định số chỉnh hệ bất biến       Trong bài nầy, Tốc Soạn Toán Học chỉ giới thiệu cách ứng dụng định số chỉnh hệ dùng để điều chỉnh hệ số của một phương trình hợp tích, nhằm mục đích soạn ra thêm nhiều phương trình hợp tích khác có kết quả rút gọn giống … xem thêm