(112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9

              (112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9 Ngày 20/7/2014, trong bài (104), Tộc Soạn Toán Học có giới thiệu đề toán tốc soạn sau : Chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới, bạn hãy chọn những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành … xem thêm

(061)Thực hành biến phương nhanh chóng (1)

Trong hai bài (023) Định số Tốc Soạn Toán học (06/04/2013) và  (026) Biến đổi phương trình hợp tích bằng Định số Tốc Soạn Toán Học (19/04/20130) , Tốc Soạn Toan Học đã giới thiệu sơ bộ về phương pháp biến đổi một phương trình hợp tích bằng định số TSTH. Hai bài giới thiệu … xem thêm

(056) Nâng hạng phương trình hợp tích

(056) Nâng hạng phương trình hợp tích __________________________________________________ Từ phương trình hợp tích : (U1) (U2) + (U3) (U4)= 0 Biến đổi thành phương trình hơp tích sau : (U5) (U6) + (U7) (U8) +…+ (Un-1) (Un) = 0 ( Với Un là những đa thức bậc n theo x) Thực hiện công việc trên … xem thêm

(053) Đề Toán Tốc Soạn (6)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành phương trình hợp tích bậc 10 : (U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0 =>1×10 +1×9 +1×8 +1×7 +1×6 +1×5 +1×4  +1×3 + 1×2 +1x + 1    = 0     (6) (Phương trình giải có 11 hệ số  đêu là số 1) * … xem thêm