(112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9

              (112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9 Ngày 20/7/2014, trong bài (104), Tộc Soạn Toán Học có giới thiệu đề toán tốc soạn sau : Chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới, bạn hãy chọn những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành … xem thêm

(061)Thực hành biến phương nhanh chóng (1)

Trong hai bài (023) Định số Tốc Soạn Toán học (06/04/2013) và  (026) Biến đổi phương trình hợp tích bằng Định số Tốc Soạn Toán Học (19/04/20130) , Tốc Soạn Toan Học đã giới thiệu sơ bộ về phương pháp biến đổi một phương trình hợp tích bằng định số TSTH. Hai bài giới thiệu … xem thêm

(057) Sự khác nhau giữa giải toán và soạn toán

     Giải toán và soạn toán là hai công việc hoàn toàn khác nhau.        Giải toán là từ một đề toán đã được soạn sẵn, giải để tìm ra kết quả. Giải một đề toán thuộc dạng phương trình hợp tích thì bắt buộc phải dùng phương pháp triển khai, rút gọn … xem thêm

(056) Nâng hạng phương trình hợp tích

(056) Nâng hạng phương trình hợp tích __________________________________________________ Từ phương trình hợp tích : (U1) (U2) + (U3) (U4)= 0 Biến đổi thành phương trình hơp tích sau : (U5) (U6) + (U7) (U8) +…+ (Un-1) (Un) = 0 ( Với Un là những đa thức bậc n theo x) Thực hiện công việc trên … xem thêm

(053) Đề Toán Tốc Soạn (6)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành phương trình hợp tích bậc 10 : (U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0 =>1×10 +1×9 +1×8 +1×7 +1×6 +1×5 +1×4  +1×3 + 1×2 +1x + 1    = 0     (6) (Phương trình giải có 11 hệ số  đêu là số 1) * … xem thêm