(112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9

              (112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9 Ngày 20/7/2014, trong bài (104), Tộc Soạn Toán Học có giới thiệu đề toán tốc soạn sau : Chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới, bạn hãy chọn những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành … xem thêm

(085) Soạn hợp tích có kết quả theo ý muốn người soạn

(085) Soạn hợp tích có kết quả theo ý muốn người soạn (Kỹ niệm 53 năm thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam) Nhằm mục đích giới thiệu khả năng soạn một số loại toán khó soạn có kết quả nhanh chóng và hoàn toàn theo ý muốn người soan, … xem thêm

(061)Thực hành biến phương nhanh chóng (1)

Trong hai bài (023) Định số Tốc Soạn Toán học (06/04/2013) và  (026) Biến đổi phương trình hợp tích bằng Định số Tốc Soạn Toán Học (19/04/20130) , Tốc Soạn Toan Học đã giới thiệu sơ bộ về phương pháp biến đổi một phương trình hợp tích bằng định số TSTH. Hai bài giới thiệu … xem thêm

(058) Soạn tam thức bậc 2 bằng Định số TSTH (1)

Xem và tải file word tại : https://www.dropbox.com/s/f709a9xkf0suc63/%2853%29%20Soan%20tam%20thuc.doc Cho tam thức bậc 2 có tham số m : ( 14m +3)x2  + (18m +79)x + ( am +b) Tìm hai số nguyên a, b để tam thức bậc 2 trên có Delta m là một số chính phương. * 14/3/1879 : Ngày sinh của Nhà bác … xem thêm

(057) Sự khác nhau giữa giải toán và soạn toán

     Giải toán và soạn toán là hai công việc hoàn toàn khác nhau.        Giải toán là từ một đề toán đã được soạn sẵn, giải để tìm ra kết quả. Giải một đề toán thuộc dạng phương trình hợp tích thì bắt buộc phải dùng phương pháp triển khai, rút gọn … xem thêm

(056) Nâng hạng phương trình hợp tích

(056) Nâng hạng phương trình hợp tích __________________________________________________ Từ phương trình hợp tích : (U1) (U2) + (U3) (U4)= 0 Biến đổi thành phương trình hơp tích sau : (U5) (U6) + (U7) (U8) +…+ (Un-1) (Un) = 0 ( Với Un là những đa thức bậc n theo x) Thực hiện công việc trên … xem thêm

(055) Tốc SoạnToán Học soạn phương trình phân

   Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm với các giáo viên toán và các bạn yêu thích toán học về phương trình phân :   Dạng tổng quát :  Cho phương trình phân :      a1 / ( b1x + c1)  +  a2 / ( b2x + c2)  =  +  a3 / … xem thêm

(054) Giới thiệu thêm về Tam thức bậc 2 khả hoán

Ngày 14/2/2013, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu một bài viết với nôi dung như sau :                    Tam thức bậc 2 khả hoán                      Tốc Soạn Toán Học  trân trọng giới thiệu và tặng các bạn yêu … xem thêm

(053) Đề Toán Tốc Soạn (6)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành phương trình hợp tích bậc 10 : (U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0 =>1×10 +1×9 +1×8 +1×7 +1×6 +1×5 +1×4  +1×3 + 1×2 +1x + 1    = 0     (6) (Phương trình giải có 11 hệ số  đêu là số 1) * … xem thêm