(054) Giới thiệu thêm về Tam thức bậc 2 khả hoán

Ngày 14/2/2013, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu một bài viết với nôi dung như sau :

                   Tam thức bậc 2 khả hoán

                     Tốc Soạn Toán Học  trân trọng giới thiệu và tặng các bạn yêu thích toán học một đề toán tốc soạn về tam thức bậc 2 có chứa tham số m.  Đây là loại tam thức bậc 2 chứa tham số m rất đặc biệt được Tốc Soạn Toán Học tạm gọi là  tam thức bậc 2 khả hoán đồng căn.

 

Khả hoán đồng căn có nghỉa là khi thay đổi vị trí của các nhị  thưc cấu tử thì biệt số delta theo m (m ) vẩn là số chính phương có trị số không thay đổi.

 

tam thuc bac 2 kha hoan

tam thuc bac 2 kha hoan 2

 

Bạn có bấm vào đây để tải tập tin word

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận