(110) Dùng phương pháp hiệp hệ để biến đổi Delta m trong tam thức bậc 2

(110) Dùng phương pháp hiệp hệ để

biến đổi Delta m trong tam thức bậc 2

Khi nghiên cứu những phương pháp soạn những loại toán khó soạn, Tốc

Soạn Toán Học thường thực hiện hai công việc sau :

–  Nghiên cứu những phương pháp soạn toán

–  Nghiên cứu những phương pháp biến đổi các kết quả soạn được

     Nghiên cứu những phương pháp soạn toán là tìm ra những phương

pháp soạn  những loại toán khó soạn thế nào để đạt được kết quả vừa thật

nhanh chóng vừa hoàn toàn theo ý muốn người soạn.

Nghiên cứu những phương pháp biến đổi các kết quả soạn được

tìm ra những phương pháp biến đổi những kết quả đó thành nhiều kết quả mới

gióng như trước, hoặc có kết quả biến thiên theo ý muốn người soạn toán.

Nhằm mục đích giúp cho các bạn yêu thích toán học thấy được những

phương pháp soạn toán độc đáo và hấp dẩn của Tốc Soạn Toán Học, chúng

tôi xin giới thiệu phương pháp sau :

                                           Phương pháp hiệp hệ

       Khi u, v, w là nhị thức bậc nhất theo m đươc soạn bằng một phương pháp riêng có của Tốc Soạn Toán học, ta có tam thức bậc 2 chứa thamsố m như sau :

                                 Ux+ Vx + W

Trong bài nầy, Tốc Soạn Toán Học giới thiệu phương pháp cộng nU vào W :

                               Ux+ Vx + W + nU

Tốc Soạn Toán Hoc tạm gọi phương pháp trên là phương pháp hiệp hệ.

Trong tam thức bậc 2 chứa tham số m đươc soạn bằng một trong những phương pháp riêng có của Tốc Soạn Toán học, còn có những hình thức hợp hệ khác nữa như là : nV+U, nW+U, nW+V,…

       Ví dụ :

      Cho tam thức bậc 2 chứa tham số m :

(11m + 14)x+ (106m + 135)x + 240m + 306

=> x =  676m2 + 1716m + 1089 = 0

=> m =  0

Chọ n =1 và dùng phương pháp hiệp hệ (cộng U vào W ) 5 lần liên tục thì được kết quả như sau :

A110.1      Thực hiện tương tự như trên, các bạn có thể soạn thành nhiều tam thức bâc

2 chứa tham số m khác nữa.

Các bạn hãy thực hiện thử xem nào !

__________________

Soạn ngày : 29/8/2014

Mời các bạn đọc thêm :

https://www.tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-12#entry521785

Đọc nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/klce8ewn1ofe6jb/%28110%29%20Dung%20phuong%20phap%20hiep%20he%20de%20bien%20doi%20Delta%20m%20trong%20tam%20thuc%20bac%202.doc?dl=0

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận