114(2022)Tốc Soạn Toán Học giới thiệu một số phương trình TSTH được soạn sẳn

114(2022)Tốc Soạn Toán Học giới thiệu một số phương trình TSTH được soạn sẳn

Thời gian sắp tới Tốc Soạn Toán Học sẽ lần lượt giới thiệu một số phương trình TSTH được soạn sẳn.

Các bạn yêu thích toán học và nhất là các bạn đang có nhu cầu soạn và dạy toán, được hoàn toàn tự do lựa chọn và sử dụng những phương trình nầy tùy theo nhu cầu thực tế của các bạn, với một điều kiện duy nhất là có ghi chú về nguồn gốc của những phương trình này.

Trong quá trình giới thiệu, nếu nhận thấy được nhiều người quan tâm, người soạn sẽ chọn và giới thiệu  một số Luật TSTH, Định thức TSTH, Định tắc TSTH để các bạn tự soạn và sử dụng một số đề toán khó soạn.

Bình luận với Facebook