(055) Tốc SoạnToán Học soạn phương trình phân

   Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm với các giáo viên toán và các bạn yêu thích toán học về phương trình phân :

 

Dạng tổng quát : 

Cho phương trình phân :

     a1 / ( b1x + c1)  +  a2 / ( b2x + c2)  =  +  a3 / ( bx+ c) 

Trong đó :

–   an , bn , cn  là  những sô nguyên tùy ý chọn trước.

–  a, b  là những số nguyên phải tìm sao cho phương trính phân trên

có hai nghiệm số hửu tỷ phân biệt , hay nói cách khác là có biệt số delta m là

là số chính phương.   .

 

Dạng trực soạn : 

Cho phương trình phân :  3 / (3x+7)  + 5/ (9x + 4) = 2 / (ax +b)    (1)

Tìm 5 cặp số nguyên a, b để lập thành 5 phuong trình phân có

hai nghiệm số phân biệt, hay nói cách khác là có biệt số delta m là

là số chính phương.   .

Ý nghĩa sư phạm của đề toán : 

Tốc Soạn Toán Học nghiên cứu cách soạn loại phương trình phân nói trên là nhằm mục đích giúp các giáo viên dạy toán , khi đã sở hửu đươc phương pháp của Tốc Soạn Toán Học, soạn một cách hết sức dể dàng và nhanh chóng loại phương trình phân thuộc dạng thức tối giản nầy.

Vì an , bn , cn  là  những sô nguyên tùy ý chọn trước, nên  các giáo viên toán được hoàn toàn tự do chọn; rồi sau đó dùng Định thức trực soạn tính và viết ra ngay a, b để lập thành phương trình phân có biệt số delta m là số chính phương.

Giới thiệu 2 phương trình phân được soạn sẳn :

      Tốc Soạn Toán Học xin giới thiệu 2 phương trình phân là kết quả được soạn sẳn của phương trình thuộc dạng trực soạn trên :

 

   1) .-  3 / (3x+7)  + 5/ (9x +4) = 2 / (ax +b)      (1)   

a).-   3 / (3x+7)  + 5/ (9x +4) = 2 / (81x +70)

=>   (42x+ 47)(81x +70) – (6x+14)(9x+4) = 0

=>  3348x2 +  6597x + 3234 = 0

=>   Delta x = 210.681 =  (459)2

( Dấu cộng và trừ trước 459 không hiển thị được)

 

b).-       3 / (3x+7)  + 5/ (9x +4) = 2 / (45x +37)

=>    (42x+ 47)(45x +37) – (6x+14)(9x+4) = 0

=>  1836x2 +  3519x + 1683 = 0

=>   Delta x = 23.409 =  (153)2

( Dấu cộng và trừ trước 153 không hiển thị được)

 

c).-  …

 

Các bạn thứ soạn 3 phương trình phân còn lại theo yêu của đề toán và cho biết xem :

–   Bằng những phương pháp mà các bạn đang sở hửu các bạn tìm ra  3 cặp a, b để lập thành 3 phương trình phân còn lại có dể dàng không?

–   Thời gian tìm mổi cặp số a, b có nhanh không? Mất chừng mấy phút cho mổi cặp số a, b?

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận