(053) Đề Toán Tốc Soạn (6)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành

phương trình hợp tích bậc 10 :

(U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0

=>1x10 +1x9 +1x8 +1x7 +1x6 +1x5 +1x+1x3 + 1x2 +1x + 1    = 0     (6)

(Phương trình giải có 11 hệ số  đêu là số 1)

*

*                   *

Tocsoantoanhoc trân trọng giới thiệu một trong vô số kết quả của đề

toán trên được soạn sẳn như sau đây:

(138x5 +50x4+33x3 +5x2 +4x+242)(95x5 +35x4+24x3 +3x2 +5x+170)

– (144x5+53x4+36x3 +5x2 +7x+262)( 91x5 +33x4+22x3 +3x2 +3x+157

=>1x10 +1x9 +1x8 +1x7 +1x6 +1x5 +1x+1x3 + 1x2 +1x + 1    = 0     (6)

(Phương trình giải có 11 hệ số  đêu là số 1)

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận