(081) Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

 (081) Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

 

Nhân Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

(18/11/1930 – 18/11/2013), Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu

 thích  toán học 4 phương trình hợp tích được soạn sẳn sau đây :

1).  ( 1419x+2203 )( 2127x +3114 ) – ( 1415x +2062 )(2133x +3326 )  =  0

                               => 18x2 + 11x + 1930  = 0

2).  (1004x +2024 )( 1512x+3192) – (1010x +2145)(1503x+3011)  =  0

                             => 18x2 + 11x + 2013  = 0

3).   (43x2 +75x+46)(30x2 +42x+22) – (41x+73x+37)(31x+43x+27) = 0

                      =>  19x4 +30x3 +83x+ 20x+ 13 = 0

4).   (80x2 +67x+3956)(204x+179x+7759)

                                            – (129x+106x+6899)(124x+ 112x+3886) = 0

=>  324x4 +396x3 +71095x+ 43373x+ 3885090 = 0

                                              =>   (18x2 +11x+1930)(18x+11x+2013) = 0

Cả 4 phương trình hợp tích trên đều cho ra kết quả có ngày, tháng, năm liên

quan đến kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

___________________

Soạn ngày : 17/11/2013

Mời các bạn vào thăm :

https://www.facebook.com/vovanle42

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-8

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận