(061)Thực hành biến phương nhanh chóng (1)

Trong hai bài (023) Định số Tốc Soạn Toán học (06/04/2013) và  (026) Biến đổi phương trình hợp tích bằng Định số Tốc Soạn Toán Học (19/04/20130) , Tốc Soạn Toan Học đã giới thiệu sơ bộ về phương pháp biến đổi một phương trình hợp tích bằng định số TSTH.

Hai bài giới thiệu trên đã ghép định số TSTH theo cách bình thường.

Xem và tải file word tại đây : https://www.dropbox.com/s/16w1c9fhhb1be4d/056.doc

Nay, Tốc Soạn Toán Học giới thiệu phương pháp ghép định số TSTH  dưới dạng chỉ số dưới như sau đây :

Cho phương trình hơp tích hai số hạng :

( 27x+647)(79x+1939) – (41x+971)(52x+1292) = 0   (1)

=> (x+1)(x+1)  = 0

Ta chọn nhóm định số  Tốc Soạn Toán Học là : 11k, 34k, 22k và 17k.

Phương trình hơp tích (1)  được viết thành :

( 27x+647+11k)(79x+1939+34k) – (41x+971+17k)(52x+1292+22k) = 0 (2)

=> (x+1)(x+1+k )  = 0

Thực hành 1 : 

Lần lượt cho k = 1, 2 , 3,… , chúng ta sẽ được những phương trình sau :

1).- ( 27x+658)(79x+1973) – (41x+988)(52x+1314) = 0

=> (x+1)(x+2)  = 0

2).- ( 27x+669)(79x+2007) – (41x+1005)(52x+1336) = 0

=> (x+1)(x+3)  = 0

3).- ( 27x+680)(79x+2041) – (41x+1022)(52x+1358) = 0

=> (x+1)(x+4)  = 0

4).- ( 27x+691)(79x+2075) – (41x+1039)(52x+1380) = 0

=> (x+1)(x+5)  = 0

5).- ( 27x+702)(79x+2109) – (41x+1056)(52x+1402) = 0

=> (x+1)(x+6)  = 0

 

(056)Thực hành biến phương nhanh chóng 

Các bạn có thể tiếp tục cho k những trị số

khác để viết tiếp những phương trình 6,7,8,…

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận