(041) SOẠN PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH BẬC 10

 Phương trình giải có các hệ số theo ý muốn

                        _____________________  

Để chứng minh thêm về khả năng soạn những loại toán khó soạn cho ra kết quả hoàn toàn theo ý muốn người soạn, sắp tới Tốc Soạn Toán Học sẽ  giới thiệu thêm một số phương trình hợp tích bậc 10 mà phương trình giải ( phương trình rút gọn sau cùng) có các hệ số a, b, c….hoàn toàn theo ý muốn người soạn.

Tốc Soạn Toán Học sẽ lần lượt giới thiệu những phương trình hợp tích bậc 10 có phương trình giải như dưới  đây :

=>1x10 +2x9 +3x8 +4x7 +5x6 +6x5 +7x+8x3 + 9x2 +10x +11 = 0   (1)

=>1x10 +2x9 +3x8 +4x7 +5x6 +6x5 +5x+4x3 + 3x2 +2x + 1    = 0    (2)

=>6x10 +5x9 +4x8 +3x7 +2x6 +1x5 +2x+3x3 + 4x2 +5x +6 = 0          (3)

=>1x10 +2x9 +3x8 +3x7 +2x6 +1x5 +2x+3x3 + 3x2 +2x + 1= 0          (4)

=>3x10 +2x9 +1x8 +2x7 +3x6 +2x5 +1x+2x3 + 3x2 +2x + 1= 0          (5)

=>1x10 +1x9 +1x8 +1x7 +1x6 +1x5 +1x+1x3 + 1x2 +1x + 1    = 0     (6)

Rất mong được các bạn yêu thích toán học quan tâm theo dỏi.

                        _____________________  

Đề Toán Tốc  Soạn (1) :

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành

phương trình hợp tích bậc 10 :

(U1) (U2) + (U3) (U4) = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +4x7 +5x6 +6x5 +7x+8x3 + 9x2 +10x +11 = 0

(Phương trình giải có hệ số là 11 số nguyên đầu tiên được xếp theo thứ tự lớn dần)

*

*                   *

Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một

phương trình hợp tích bậc 10  là kết quả của đề toán trên như dưới đây:

(20x5+45x4+84x3 +72x2 +4x+29)(80x5+172x4+328x3 +284x2 +8x+151)

–  (39x5+87x4+163x3 +140x2 +7x+56)( 41x5+89x4+169x3 +146x2 +5x+78)  = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +4x7 +5x6 +6x5 +7x+8x3 + 9x2 +10x +11 = 0

(Phương trình giải có hệ số là 11 số nguyên đầu tiên được xếp theo thứ tự lớn dần)

____________________________

Mời các bạn yêu thích toán học xem thêm :

*http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?%2Ftopic%2F89506-giới-thiệu-về-tốc-soạn-toán-học%2Fpage-9

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận