(041) SOẠN PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH BẬC 10

 Phương trình giải có các hệ số theo ý muốn                         _____________________   Để chứng minh thêm về khả năng soạn những loại toán khó soạn cho ra kết quả hoàn toàn theo ý muốn người soạn, sắp tới Tốc Soạn Toán Học sẽ  giới thiệu thêm một số phương trình hợp tích bậc 10 mà … xem thêm