(039) HỎI ĐÁP (2) VỀ TỐC SOẠN HỌC

      Hỏi :

Tốc Soạn Toán Học là công trình nghiên cứu của một cá nhân hay của một tập

thể, một tổ chức nào?

      Đáp :

Tốc Soạn Toán Học là công trình nghiên cứu của một cá nhân. Người phát

kiến, nghiên cứu và tổng kết Tốc Soạn Toán Học đã theo đuổi môn toán nầy từ

tháng 3/1964, đến nay đã được 50 năm rồi!   Có thể tạm xem Tốc  Soạn Toán

Học là một công trình nghiên cứu toán học được mang từ  Chuồng Cọp Côn Đảo

về đất liền, vì 70% thành quả nghiên cứu của môn toán nầy được tìm thấy trong

thời gian người nghiên cứu bị giam giử tại Chuồng Cọp Côn Đảo.

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận