(039) HỎI ĐÁP (2) VỀ TỐC SOẠN HỌC

      Hỏi : Tốc Soạn Toán Học là công trình nghiên cứu của một cá nhân hay của một tập thể, một tổ chức nào?       Đáp : Tốc Soạn Toán Học là công trình nghiên cứu của một cá nhân. Người phát kiến, nghiên cứu và tổng kết Tốc Soạn … xem thêm