(047) Ứng dụng lý thú của số dư và số lẻ trong phép chia

    Trong bài viết “Chỉ một lần bấm máy tính, thấy ngay năm Âm lịch”,                              Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu bảng định số sau :

                       Định số tính nhanh ra năm Âm lịch

Canh    0 00  Thân        Bính    6 50  Dần

Tân      1 08   Dậu         Đinh   7 58  Mảo

Nhâm  2 16  Tuất         Mậu    8 66  Thìn

Quí      3 25  Hợi          Kỷ      9 75   Tỵ

Giáp    4 33  Tý              /     10 83   Ngọ

Ất        5 41  Sửu            /     11 91  Mùi

      Khi sử dụng bảng định số trên các bạn cần lưu ý là nó được lập thành bởi số dư và số lẻ trong phép chia năm dương lịch cho 12 :          

      – Cột số in đậm phía trước ( 0, 1, 3,…) là số dư của phép chia năm dương lịch cho 12.

      – Cột số in lợt phía sau ( 00, 08, 16,…) là là hai chử số đầu của số lẻ trong phép chia năm dương lịch cho 12.

      Khi dùng phương pháp của Tốc Soạn Toan Học đã giới thiệu để từ năm dương lịch tính ra năm âm lịch các bạn cần lưu ý hai diểm sau :

       – Số dư ( Năm dương lịch / 12 )xác định can của năm âm lịch.

      – Số lẻ ( Năm dương lịch / 12xác định chi của năm âm lịch.

        Muốn từ năm Dương lịch tính nhanh ra năm Âm lịch, các bạn nên đọc thêm bài sau :

Chỉ một lần bấm máy tính, thấy ngay năm Âm lịch  (Click vào đây để đọc)

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận