(029) TRẢ LỜI MỘT SỐ BẠN

Có một số bạn hỏi trực tiếp hoặc hỏi qua điện thoại :

– Tốc là gì ? Soạn là gi ? Tại sao lại gọi là tốc soạn ?

– Làm thế nào để có được định số biến phương 38k, 59k ?

Còn có định số biến phương nào khác nữa không ?

– Tại sao khi cộng định số biến phương vào các hệ số độc

lập b của phương trình hợp tích bậc 2 thì một ngiệm số của

phương trinh nầy thay đổi ? Dựa vào đâu mà biết có két quả

như thể và làm như thế ?

– Ngoài việc biến phương bằng phương pháp dùng định số

còn có phương pháp nào khác để biến phương nữa không ?

 

-…

Tốc Soạn Toán Học chân thành cám ơn tất cả các bạn

đã quan tâm đến Tốc Soạn Toán Học và đã đặt ra những

câu hỏi nêu trên.

Tốc Soạn Toán Học xin trả lời như sau :

– Tốc là nhanh, tốc soạn là soạn nhanh, và “ Tốc Soạn

Toán Học là một môn toán mới chuyên nghiên cứu về

những phương pháp soạn những loại toán khó soạn, làm

thế nào để có kết quả vừa thật nhanh chóng, vừa hoàn

toàn theo ý muốn người soạn”.

– Muốn có được định số biến phương 38k 59k, một định

số biến phương khác hay một loại định số nào khác đều phải

dùng Luật Tốc Soạn Toán Học.

Có rất nhiều loại định số Tốc Soạn Toán Học và mổi

loại được đặt tên tùy theo công dụng của nó.

– Kết quả nầy có được là do đặc tính riêng của định số

38k, 59k. Khi cộng định số nầy vào các hệ số độc lập b của

phương trình hợp tích để biến đổi phương trình  là căn cứ

vào ĐỊNH TẮC BIẾN PHƯƠNG sau đây :

Khi cộng định số biến phương vào các hệ số độc lập cùa

một phương trình hợp tích bậc 2 thì một trong hai, hoặc cả hai

mghiệm số của phương trình  thay đốitheomột qui luật nào

đó.  

– Ngoài phương pháp biến phương bằng định số, Tốc Soạn

Toán Học hiện đang sở hửu 7 ( bảy ) phương pháp biến phương

khác nữa; và hiện còn đang nghiên cứu để tìm thêm.

Bí mật của các con số còn rất nhiều, mối liên quan của các

con số vô cùng kỳ lạ ! Thật là hấp dẩn và đang thách thức loài

người chúng ta!

Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu và khám phá xem nào!

___________________

( Trả lời ngày :  9/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_[email protected]

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận