(014)TỐC SOẠN TOÁN HỌC LƯU Ý CÁC BẠN

     Tốc Soạn Toán Học xin lưu ý các bạn là : Tất cả các đề toán tốc soạn

đều là đề mở ,  không phải chỉ cho ra một kết quả mà là vô số kết quả.

      Tại sao?

      Tại vì mổi phương trình hoặc tam thức dù ở bậc mấy được giới thiệu nơi đây đều được soạn từ một họ phương trình hay một họ tam thức, mà từ một họ phương trình hay họ tam thức cũng đã giúp cho chúng ta soạn ra vô số phương trinh hay tam thức theo đúng ý muốn của chúng ta.

       Kỳ diệu thay! Trong Tốc Soạn Toán Học nói riêng và trong Toán Học nói chung, khi đà tìm được một họ thì không phải duy nhứt chí có một họ đó mà còn vô

vô số họ khác nữa.  Số lượng họ của con người thì hửu hạn nhưng số lượng họ của toán học thì vô hạn!

       Khi đã tìm được phương pháp, tìm được chìa khòa để soạn một loại toán khó soạn nào đó thì chúng ta không còn sợ gì nữa, chúng ta có thể soạn  loại toán khó soạn đó dể như trở bàn tay!

       Tốc Soạn Toán Học rất mong đuọc các bạn quan  tăm và yêu thích toán học cho nhiều ý kiến nhận xét, đóng góp về những  đề toán tốc soạn đã, đang và sẽ được giói thiệu trên mạng.

       Tốc Soạn Toán Học rất cần các bạn có ý kiến về những vấn đề sau :

        –   Tốc soạn Toán học có đem lại lợi ích gì cho việc soạn và dạy toán ở một số lớp thuộc bậc trung học không?

        –   Những  đề toán tốc soạn, những dạng phương trình, những dạng tam

 thức,  … được Tốc soạn Toán học giới thiệu thuộc những loại toán khó soạn hay dể soạn?

       –    Bằng những phương pháp mà các bạn đang sở hửu, các bạn có soạn đuọc những đế toán tốc soạn một cách dể dàng hay không? Nếu soạn được thì thời gian soạn lâu hay mau?

       –    Các bạn có thích Tốc Soan Toán Học hay không? Các bạn có cấn Tốc Soạn Toán Học cho công bố thử một vài phương pháp soan toán mà Tốc Soạn Toán Học tìm được hay không?

      – …

       Tôc Soạn Toán Học rất mong được các bạn cho càng nhiều nhận xét, đóng góp càng tốt!

        Mong lắm thay!

                                                                                                      

                                                                                                              ( Ngày 16/2/2013 )

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận