(034) Tốc Soạn Toán Học Chào mừng Ngày Quốc Tế Lao Động 1/5

Chào mừng 127 năm Ngày Quốc Tế Lao Động (1/5/1886 –

1/5/2013), Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu

thích toán học một số đề toán tốc soạn được soạn sẳn sau

đây :

 

1) Phương trình hợp tích bậc 2 :

 

a)-  ( 100x+79)(61x+35) – (95x+54)(64x+50)  =  0

=> 20x2  + 113x + 65 = 0

=> ( 1x + 5 )( 20x + 13 )  =  0

b)-  ( 103x+95)(170x+179) – (165x+154)(106x+110)  =  0

=> 20x2  + 113x + 65 = 0             => ( 1x + 5 )( 20x + 13 )  =  0

c)-  ( 220x+229)(133x+125) – (136x+140)(215x+204)  =  0

=> 20x2  + 113x + 65 = 0

=> ( 1x + 5 )( 20x + 13 )  =  0

d)-  ( 720x+184)(433x+98) – (715x+159)(436x+113)  =  0

=> 20x2  + 113x + 65 = 0

=> ( 1x + 5 )( 20x + 13 )  =  0

đ)-  ( 139x+71)(230x+139) – (225x+114)(142x+86)  =  0

=> 20x2  + 113x + 65 = 0

=> ( 1x + 5 )( 20x + 13 )  =  0

…( Tốc Soạn Toán Học có thể soạn thêm vô số

phương trình hợp tích khác có cùng kết quả với

5 phương trình trên)

  2)- Phương trình hợp tích bậc 4:

a).   ( 4x2 +52x  + 50)( 9x+ 111x+ 93)

– (5x+ 56x+54)(7x+ 103x+ 86) = 0

 =>  1x4 +5x3 +18x+ 8x+ 6= 0

b).   (30x2 +51x  + 85)(61x+ 109x+ 255)

– (31x+ 55x+129)(59x+ 101x+ 168) = 0

   =>  1x4 +5x3 +20x+ 1x+ 3= 0

c).   (9x2 +19x  + 5795)(9x+ 19x+ 5922)

– (16x+ 28x+7818)(5x+ 12x+ 3904) = 0 

                                      =>  x4 +10x3 +3924x+ 19459x+ 3796518= 0

=>   ( 1x2 + 5x  + 1886)( 1x+ 5x+ 2013) = 0

d).   (11x2 +28x  + 1059)(9x+ 27x+ 4061)

– (7x+ 17x+35)(14x+ 43x+ 7098) = 0

                                       =>  x4 +10x3 +4051x+ 20130x+ 4052169= 0

=>  ( 1x+ 5x+ 2013)2= 0

 

____________________

 

( Soạn ngày :  30/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_[email protected]

Bình luận với Facebook

2 bình luận về “(034) Tốc Soạn Toán Học Chào mừng Ngày Quốc Tế Lao Động 1/5”

 1. Trả lời cháu Nesbit ( Giới thiệu về Tốc Soạn Toán Học )
  Câu hỏi : Bác cho hỏi là có thể tìm được đề bài nào hay hay mà có số đặc biệt ở biểu
  thức ban đầu lẫn lúc rút gọn rồi không ạ?
  Vào lúc 30 Tháng 4 2013 – 09:43, TocSoanToanHoc đã nói:
  d). (11×2 +28x + 1059 )(9×2 + 27x+ 4061)
  – (7×2 + 17x+35)(14×2 + 43x+ 7098 ) = 0
  => x4 +10×3 +4051×2 + 20130x+ 4052169 = 0
  => ( 1×2 + 5x+ 2013)2 = 0
  Như ví dụ này chẳng hạn, chỉ có hàng cuối là có số đặc biệt (1/5/2013), liệu có thể làm
  cho ba hàng còn lại cũng toàn số đặc biệt không bác?
  Trả lời : Hiện nay bác có thể đưa thêm một số đặc biệt nào đó vào hàng đầu , bằng cách dùng định tắc chỉnh hệ để thay đổi phương trinh trên thành những phương trình khác cho ra kết quả rút gọn theo đúng ý muốn của bác.
  Thôi, bác có việc phải đi gấp rồi! Bác sẽ cho vài ví dụ cụ thể sau. Cháu chờ nhé!
  Bác cám ơn sự quan tâm cúa cháu đối với Tốc Soạn Toán Học.

  • GỞI CHÁU NESBIT

   Tiếp theo trả lời ngày 1/5/2013, nay bác cho thêm ba phương

   trình hợp tích để làm ví dụ :

   1). ( 30×2 + 4x + 1975 )( 185×2 + 49x+ 21280 )

   – ( 61×2 + 13x + 5836 )( 91×2 + 17x+ 7811 ) = 0

   => x4 +10×3 +3797×2 + 18860x+ 3556996 = 0

   => – ( 1×2 + 5x+ 1886 )2 = 0

   2). ( 30×2 + 4x + 2013 )( 270×2 + 36x+ 18117 )

   – ( 89×2 + 7x + 4026 )( 91×2 + 17x+ 8052 ) = 0

   => x4 +10×3 +4051×2 + 20130x+ 4052169 = 0

   => – ( 1×2 + 5x+ 2013 )2 = 0

   3). ( 3×2 + 5x + 2013 )( 131×2 + 31x+ 14066 )

   – ( 33×2 + 9x + 3988 )( 11×2 + 15x+ 6166 ) = 0

   => x4 +154×3 +58575×2 + 17419x+ 3724850 = 0

   => ( 30×2 + 4x + 1975 ) ( 1×2 + 5x+ 1886 ) = 0

   ( 3/5/2013 : là ngày hôm nay, ngày đưa bài lên mạng)

   ________________

   ( Soạn ngày : 3/5/2013 )

   TocSoanToanHoc.com

   [email protected]

Viết một bình luận