(030) TẶNG HỘI CỰU HỌC SINH TÂN PHÚ ĐỊNH QUÁN ĐỒNG NAI

      Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng  Hội Cựu Học Sinh

Tân Phú Định Quán Đồng Nai, đặc biệt tặng cho một cháu sinh

ngày 22/4/1992 thuộc Hội nầy và các bạn yêu thích toán hoc,

một số đề toán được soạn sẳn như sau đây :

(1).- Hợp tích : 

a).   (1427)(8516)    –    (1426)(7090  =  20 4 1992

b).  (55106)(25317) – (46159)(29709) = 20 04 1992

(2).- Phương trình hợp tích : 

          a).-  ( 767x + 493 )( 1573x + 1092 )

– ( 787x+564 )( 1533x+951 )  =  0

=>   20x+ 4x + 1992 = 0

b).-  (25x2 +15x+38)(53x2 +42x+73)

– (29x2 +19x+42)(45x2 +34x+66)  =  0

=>   20x+ 4x3 +19x+ 9x2 + 2 = 0

(3).- Phương trình hợp tích trùng phương : 

(2486x2 + 2286x+3487)(1246x2 +1150x+1638)

– (1248x2 +1148x+1759)(2482x2 +2290x+3246)  =  0

=>   20x+ 4x2 + 1992

(4).- Phương trình phân : 

A =  ( 17348x + 38044 ) / ( 176x + 388)

B =  ( 22670x + 51280 ) / ( 215x + 484)

=>    A – B = 204  => 380x2 + 1916x + 368 = 0

=>  ( 20x+ 4) ( 19x + 92 )  = 0

 

Phương trình (3) nầy là phương trình phân nên

phương trình rút gọn (còn gọi là phương trình giải)

của nó có mẩu số, nhưng chúng ta không cần quan

tâm; vì chúng ta đang soạn toán chứ không phải giải

toán nên không cần biện luận gì về mẩu số.

(5).- Tam thức bậc 2 chứa tham số m : 

( 166m + 827 )x2 + ( 550 m + 2756 )x + 455m + 2296

=> 380m2 + 1916m + 368 = 0

=>  ( 20m + 4) ( 19m + 92 )  = 0

 

                                    *  

                              *           *    

Trên đây là những  kết quả được soạn từ những

đề toán tốc soạn toán học tổng quát có tính chất

mở, có nghỉa là đối với mổi kết quả được đưa

ra trên đây chúng ta còn có thể tìm ra vô số kết

quả khác nữa.

 

Tốc Soạn Toán Học đề nghị các bạn yêu

thích toán học dựa vào các kết quả trên tìm

thêm những kết quả khác.

 

Các bạn hãy tìm thử xem nào!

 

( Soạn ngày :  14/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

ĐTDĐ: 0918 187 262

Vovanle_[email protected]

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận