(027) SOẠN BA DẠNG TOÁN KHÁC NHAU

1SOẠN BA DẠNG TOÁN KHÁC NHAU

VỚI CÙNG MỘT KẾT QUẢ RÚT GỌN                       _______________________

 

1)  Phương trình hợp tích : 

a).  ( 37x+47)(102x+85) – (58x+74)(65x+54)  =  0

=>   4( x2 – 1) = 0

b).  ( 37x+47)(102x+118) – (58x+74)(65x+75)  =  0

=>   4( x2 – 1) = 0

2) Phương trình phân :

a).  ( 71x+57) / (9x+7)  –  (44x+28) / (14x+10)  =  11

=>   4( x2 – 1) = 0

b).  ( 96x+72) / (14x+10)  –  (98x+62) / (19x+13)  = 11

=>   4( x2 – 1) = 0

3) Tam thức bậc 2 với tham số m :

a).  (15x+17) x2 + (52m+ 60)x + 45m+ 53

=>Delta x = 4( m2 – 1) = 0

b). (8x+10) x2 + (54m+ 66)x + 91m+ 109

=>Delta x = 4( m2 – 1) = 0

____________________

( Soạn ngày : 2/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

[email protected]

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận