(004) Giới thiệu sơ bộ về TỐC SOẠN TOÁN HỌC

    VÕ VĂN LỄ  

     Giới thiệu sơ bộ về

     TỐC SOẠN TOÁN HỌC

«Tốc Soạn Toán Học là gì?

:

Tốc Soạn Toán Hoc, còn goi là Toán Tốc Soạn hay Tốc Sọan Tóan,

 là một môn toán mới chuyên nghiên cứu về những phương pháp soạn những loại toán khó soạn làm thế nào để có kết quả vừa thật nhanh chóng, vừa hoàn toàn theo ý muốn người soạn”

   Tốc soạn là soạn nhanh. Và, Tốc soạn Toán học  chỉ chuyên nghiên cứu những phương pháp soạn nhanh những loại toán khó soạn, soạn ra những phương trình đa nghiệm só mà số nghiệm số có thể lên đến 2n, 3n, 4n,…nghiệm số hoàn toàn theo ý muốn  ( với n là số nguyên dương ):.

 

Người ta thường giải một bài toán có sẳn để tìm ra kết quả của bài toán đó, giải một phuong trình để tìm ra nghiệm số của phương trình đó.

 

Tốc Soạn Toán Học chỉ chuyên nghiên cứu nhửng phương pháp soạn toán, nghỉa là làm công việc ngược lại với công việc giải toán; cụ thể là cho trước kết quả của một bài toán ròi soan ra một bài toán hay nhiều bài toán  có kết quả như đã cho trước đó, hoặc là cho trước các nghiệm của một loại phương trình nào đó, rồi soạn ra một hoặc nhiều phương trình có nghiệm số như thế.

 

Các bạn có thể hình dung hai công việc giải toán và soạn toán qua sơ đồ sau đây :

……..

………..

Vì các phương trình toán không thể hiển thị chính xác trên giao diện web

Để xem tiếp toàn bộ bài viết này, vui lòng click vào link dưới đây :

[  https://docs.google.com/file/d/0BzSnHHs57iuGM0pveXFjY0ZyTWM/edit ]

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận