(001) Phương trình Tốc soạn Toán học

Phương trình Tốc soạn Toán học

                                    (Cho ra kết quả có hệ số hoàn toàn theo ý muốn)

                                                                                       Người soạn : Võ Văn Lễ

Các bạn có thể tải về máy tính tập tin Microsoft Word bài viết này [tại đây] để xem các phương trình toán một cách chính xác nhất

1*. ( 61x2 + 35x+123 )( 159x2 + 2x+384) – ( 80x2 + 2x+194 )( 121x2 + 68x+243) = 0

=> 19x4 + 5x3 + x2 + 8x + 90  = 0

(19/5/1890 : Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 

2*. (156x2 +151x+223)( 315x2 +315x+735) – (158x2 +158x+369)(311x2 +301x+444) = 0

=> 2x4 + 9x3 + x2 + 9x + 69  = 0

(2/9/1969 : Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 

3*. ( 34x2 + 23x+ 3 )( 73x2 + 43x+70) – ( 37x2 + 22x+36 )( 67x2 + 45x+5) = 0

=> 3x4 + 2x3 + x2 + 9x + 30  = 0

(3/2/1930 : Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam)

 

4*. ( 91x2 + 237x+36 )( 185x2 + 477x+232) – ( 93x2 + 240x+117 )(181x2 + 471x+71) = 0

=> 2x4 + 9x3 + x2 + 9x + 45  = 0

(2/9/1945 : Ngày  Nước Việt Nam tuyên bố độc lập)

 

5*. ( 86x2 +155x+128 )( 185x2 +290x+435) – ( 93x2 + 146x+219 )(171x2 + 308x+254) = 0

=> 7x4 + 5x3 + x2 + 9x + 54  = 0

(7/5/1954 : Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ)

 

6*. (119x2 + 290x+112 )(277x2 + 512x+554) – (139x2 +257x+278)(237x2 +578x+223) = 0

=> 20x4 + 7x3 + x2 + 9x + 54 ) = 0

(20/7/1954 : Ngày ký Hiệp định Genève, lập lại hòa bình ở Việt Nam)

 

7*. (174x2 + 34x+72)(365x2 + 63x+238) – (184x2 + 32x+121 )(345x2 +67x+141) = 0

=> 30x4 + 4x3 + x2 + 9x + 75 ) = 0

(30/4/1975 : Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam)

 

8*. (321x2 + 428x+122 )( 92x2 +226x+102) – (76x2 +162x+57 )(372x2 +580x+212) = 0

=> ( 3x + 2 )( 2x + 9 )( 7x + 5 )( 30x + 4 ) = 0

 

9*. ( 17x2 + 16x+17 )( 49x2 + 44x+49) – ( 26x2 + 25x+26 )( 32x2 + 28x+32) = 0

=> ( x+1 )4 = 0

 

10*. (23x2 + 24x+24 )( 67x2 + 80x+64) – ( 35x2 + 34x+38 )( 44x2 + 56x+40 ) = 0

=> ( x-2 )4 = 0

 

11*. ( 13x2 + 11x+24 )( 37x2 + 45x+68) – ( 20x2 + 18x+37 )( 24x2 + 28x+44) = 0

=> x4 –  5x2 + 4  =  0

 

12*. ( 19x2 + 16x+15 )( 19x2 + 20x+15) – ( 10x2 + 9x+8 )( 36x2 + 36x+28) = 0

=> ( x4 – 2x2 + 1 )  =  0

 

13*. ( 13x2 + 28x+25 )( 37x2 + 70x+54) – ( 20x2 + 44x+39 )( 24x2 + 44x+34) = 0

=>   ( x + 1 )( x + 2 )( x + 3 )(x + 4 ) = 0

 

14*. ( 17x2 + 4x+34 )( 49x2 + 18x+101) – ( 26x2 + 3x+55 )( 32x2 + 16x+62) = 0

=>   (x – 1)( x – 2)(x – 3)(x – 4) = 0

Các bạn có thể tải về máy tính tập tin Microsoft Word bài viết này [tại đây] để xem các phương trình toán dễ dàng hơn

Xem thêm :

Giới thiệu về Tốc soạn Toán học – Trang 9 – Toán học lý thú
diendantoanhoc.net

Bình luận với Facebook

1 bình luận về “(001) Phương trình Tốc soạn Toán học”

Viết một bình luận