(005) Phương trình hợp tích trùng phương

Phương trình hợp tích trùng phương
( Bổ sung Đề Toán Tốc soạn mừng Tết Dương lịch 2013)

Phương trình hợp tích :
Tốc Soạn Toán Học tạm gọi :
Phương trình hợp tích là tổng đai số
của 2 hay n phương trình tích số.
( Với n là số nguyên dương )
Những phương trình dưới đây đều có kết quả rút gọn vói các hệ số
liên quan đến Têt Dương lịch 2013 : 1/1/2013

Xem toàn màn hình : https://docs.google.com/file/d/0BzSnHHs57iuGMTRMNnRkUWowT0k/edit

Bình luận với Facebook

1 bình luận về “(005) Phương trình hợp tích trùng phương”

Viết một bình luận