(016) Phương trình hợp tích bậc 4

Vừa rồi , ngày 20/2/2013, TỐC SOẠN TOÁN HỌC đà giới thiệu một số
Phương trình hợp tích bậc 2.
Nay, Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm một số Phương trình hợp tích
bậc 4, để giúp các bạn yêu thích toán học hiểu rỏ hơn về khả năng soạn các loại toán khó soạn của Tốc Soạn Toàn Học :

Phương trinh hợp tích bậc 4

 

Xem online và tải về file word tại : https://docs.google.com/file/d/0BzSnHHs57iuGZDk2MmtwOVp6UEE/edit?usp=sharing

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận