(033) Nhiệt liệt chào mừng 38 năm Ngày Giải Phóng Miền Nam ( 30/4/1975 – 30/4/2013 )

Nhiệt liệt chào mừng 38 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn

Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013),Tốc

Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một

số đề toán tốc soạn đươc soạn sẳn như sau :

I).- Tam thức bậc 2, phương trình phân bậc 2 và

phương trình hợp tích bậc 2 có chung một kết quả :

 

1).-     (156m + 673 )x2 + ( 510 m + 2242 )x + 415m + 1867

=>Delta x = 1140m2 + 4652m + 600 = 0

= 2( 570m2 + 2326m + 300) = 0

= 2( 30m + 4) ( 19m + 75 )  = 0

2).-   A =  ( 26620x + 23840 ) / ( 376x + 340)

B =  ( 23755x + 22371 ) / ( 455x + 423)

=>      A – B = 0

=> 1140x2 + 1652x + 600 = 0

=> 2( 570x2 + 2326x + 300) = 0

=>  2( 30x+ 4) ( 19x + 75 )  = 0

3).-   ( 411x + 1794 )(1355x + 5978 )

– (355x + 1494 )(1659x + 7178 ) = 0

=> 1140x2 + 1652x + 600 = 0

=> 2( 570x2 + 2326x + 300) = 0

=>  2( 30x+ 4) ( 19x + 75 )  = 0

 

II) Phương trình hợp tích bậc 4 :

 

1).   (142x2 +18x  + 65)(280x+ 40x+ 102)

– (145x+ 19x+69)(274x+ 38x+ 95) = 0

   =>  30x4 +4x3 +1x+ 9x+ 75= 0

2).   (147x2 +19x  + 142)(65x+ 12x+ 54)

– (127x+ 23x+105)(75x+ 10x+ 73) = 0

   =>  30x4 +4x3 +20x+ 1x+ 3= 0    

3).   (115x2 +41x  + 4103)(240x+ 46x+ 13905)

– (60x+ 22x+2055)(445x+ 85x+ 25828) = 0 

                    =>  900x4 +240x3 +119656x+ 19952x+ 3975675= 0

=>   (30x2 +4x  + 1975)(30x+ 4x+ 2013) = 0

____________________

( Soạn ngày :  28/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_[email protected]

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận