(048) Nâng cấp phương trình hợp tích

Từ phương trình hợp tích :       (U1) (U2) – (U3) (U4)= 0

Biến đổi thành phương trình hơp tích sau :

(U5) (U5)(U7)) – (U8) (U9) (U10) = 0

( Với Uk là những đa thức bậc n theo x)

Thực  hiện công việc trên được Tốc Soạn Toán học gọi

nâng cấp phương trình hợp tích.

 Ví dụ :

 1)-  Cho phương trình hơp tích :

( 2x+9)(18x+84) – (7x+29)(5x+26)  =  0  (1)

=> x2 +3x+2 = 0

Nâng cấp phương trình trên để được :

( 2x+9) (x+6)(15x+63)  – (x+5)(x+4)(30x+70)) = 0  (2)

=> x2 +3x+2 = 0

 2)- Cho phương trình hơp tích :

( 5x+9)(180x+330) – (29x+56)(31x+53)  =  0  (3)

=> x2  – 3x+2 = 0

 Nâng cấp phương trình trên để được :

(5x+9) (3x+7)(33x+54) – (x+2)(9x+20)(55x+85)) = 0  (4)

=> x2  – 3x+2 = 0

Bình luận với Facebook

1 bình luận về “(048) Nâng cấp phương trình hợp tích”

Viết một bình luận