(038) MỪNG SINH NHẬT CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Tốc Soạn Toán Học Soạn Phương trình Hợp tích bậc 10

 

  Đề Toán Tốc  Soạn :

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành

phương trình hợp tích bậc 10 :

(U1) (U2) + (U3) (U4) = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +19x7 +5x6 +18x5 +90x+19x3 + 5x2 +20x +13 = 0

( 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 19/5/1890 –19/5/2013 )

===============================================

       Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán

học một phương trình hợp tích bậc 10 được soạn sẳn như dưới đây :

(206x5+29x4+152x3 +543x2 +68x+601)(139x5+21x4+103x3 +361x2 +52x+379)

–  (209x5+32x4+155x3 +549x2 +71x+609)( 137x5+19x4+101x3 +357x2 +50x+374)  = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +19x7 +5x6 +18x5 +90x+19x3 + 5x2 +20x +13 = 0

( 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 19/5/1890 –19/5/2013 )

Trên đây là phương trình hợp tích bậc 10 mà phương trình rút gọn ( còn được gọi

là phương trình giải) có các hệ số a, b, c,…hoàn toàn theo ý muốn người soạn.

Bình luận với Facebook