(038) MỪNG SINH NHẬT CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Tốc Soạn Toán Học Soạn Phương trình Hợp tích bậc 10

 

  Đề Toán Tốc  Soạn :

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành

phương trình hợp tích bậc 10 :

(U1) (U2) + (U3) (U4) = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +19x7 +5x6 +18x5 +90x+19x3 + 5x2 +20x +13 = 0

( 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 19/5/1890 –19/5/2013 )

===============================================

       Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán

học một phương trình hợp tích bậc 10 được soạn sẳn như dưới đây :

(206x5+29x4+152x3 +543x2 +68x+601)(139x5+21x4+103x3 +361x2 +52x+379)

–  (209x5+32x4+155x3 +549x2 +71x+609)( 137x5+19x4+101x3 +357x2 +50x+374)  = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +19x7 +5x6 +18x5 +90x+19x3 + 5x2 +20x +13 = 0

( 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 19/5/1890 –19/5/2013 )

Trên đây là phương trình hợp tích bậc 10 mà phương trình rút gọn ( còn được gọi

là phương trình giải) có các hệ số a, b, c,…hoàn toàn theo ý muốn người soạn.

Bình luận với Facebook

3 bình luận về “(038) MỪNG SINH NHẬT CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

 1. HỎI ĐÁP (2) VỀ TỐC SOẠN HỌC
  _______________________

  Hỏi : Tốc Soạn Toán Học là công trình nghiên cứu của một
  cá nhân hay của một tập thể, một tổ chức nào?

  Đáp : Tốc Soạn Toán Học là công trình nghiên cứu của một
  cá nhân. Người phát kiến, nghiên cứu và tổng kết Tốc Soạn Toán
  Học đã theo đuổi môn toán nầy từ tháng 3/1964, đến nay đã được
  50 năm rồi!

  Có thể tạm xem Tốc Soạn Toán Học là một công trình nghiên
  cứu toán học được mang từ Chuồng Cọp Côn Đảo về đất liền, vì 70%
  thành quả nghiên cứu của môn toán nầy được tìm thấy trong thời
  gian người nghiên cứu bị giam giử tại Chuồng Cọp Côn Đảo.

  _________________________
  ( Ngày : 20/5/2013 )
  TocSoanToanHoc.com
  [email protected]

 2. Để chứng minh thêm về khả năng soạn những loại toán khó soạn cho ra kết quả hoàn toàn theo ý muốn người soạn, sắp tới Tốc Soạn Toán Học sẽ giới thiệu thêm một số phương trình hợp tích bậc 10 mà phương trình giải ( phương trình rút gọn sau cùng) có các hệ số a, b, c….hoàn toàn theo ý muốn người soạn.

  Tốc Soạn Toán Học sẽ lần lượt giới thiệu những phương trình hợp tích bậc 10 có phương trình giải như dưới đây :

  =>1×10 +2×9 +3×8 +4×7 +5×6 +6×5 +7×4 +8×3 + 9×2 +10x +11 = 0 (1)

  =>1×10 +2×9 +3×8 +4×7 +5×6 +6×5 +5×4 +4×3 + 3×2 +2x + 1 = 0 (2)

  =>6×10 +5×9 +4×8 +3×7 +2×6 +1×5 +2×4 +3×3 + 4×2 +5x +6 = 0 (3)

  =>1×10 +2×9 +3×8 +3×7 +2×6 +1×5 +2×4 +3×3 + 3×2 +2x + 1= 0 (4)

  =>3×10 +2×9 +1×8 +2×7 +3×6 +2×5 +1×4 +2×3 + 3×2 +2x + 1= 0 (5)

  =>1×10 +1×9 +1×8 +1×7 +1×6 +1×5 +1×4 +1×3 + 1×2 +1x + 1 = 0 (6)

  Rất mong được các bạn yêu thích toán học quan tâm theo dỏi.

  • SOẠN PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH BẬC 10
   (Phương trình giải có các hệ số theo ý muốn)
   _____________________
   Đề Toán Tốc Soạn (1) :
   Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành
   phương trình hợp tích bậc 10 :
   (U1) (U2) + (U3) (U4) = 0
   =>1×10 +2×9 +3×8 +4×7 +5×6 +6×5 +7×4 +8×3 + 9×2 +10x +11 = 0
   (Phương trình giải có hệ số là 11 số nguyên đầu tiên được xếp theo thứ tự lớn dần)
   *
   * *
   Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một
   phương trình hợp tích bậc 10 là kết quả của đề toán trên như dưới đây :
   (20×5+45×4+84×3 +72×2 +4x+29)(80×5+172×4+328×3 +284×2 +8x+151)
   – (39×5+87×4+163×3 +140×2 +7x+56)( 41×5+89×4+169×3 +146×2 +5x+78) = 0
   =>1×10 +2×9 +3×8 +4×7 +5×6 +6×5 +7×4 +8×3 + 9×2 +10x +11 = 0
   (Phương trình giải có hệ số là 11 số nguyên đầu tiên được xếp theo thứ tự lớn dần)
   _________________________
   ( Soạn ngày : 24/5/2013 )

Viết một bình luận