(036) Kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, PT Hợp tích bậc 8

Kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tốc Soạn Toán Học Soạn Phương trình Hợp tích bậc 8

                                   _________________________________

Đề Toán Tốc  Soạn :

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 4 theo x) để soạn thành 5

phương trình hợp tích bậc 8 :

(U1) (U2) + (U3) (U4) = 0

=>7x8 + 5x7 + 19x6 + 54x5 + 59x+ 7x+ 5x2 + 20x + 13 = 0

*

*                   *

        Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn 2 kết quả sạu :

1)-  (14x4+ 70x3 +138x2 + 187x+122)( 41x4+135x3 +288x2 + 386x+292)

–  (21x4+68x3 +145x2 + 196x+149)( 27x4+139x3 +274x2 +368x+239)  = 0

=>7x8 + 5x7 + 19x6 + 54x5 + 59x+ 7x+ 5x2 + 20x + 13 = 0

2)-  (20x4+ 67x3 +143x2 + 190x+143)( 101x4+410x3 +841x2 + 1125x+791)

–  (33x4+136x3 +279x2 + 371x+260)( 61x4+202x3 +431x2 +576x+435)  = 0

=>7x8 + 5x7 + 19x6 + 54x5 + 59x+ 7x+ 5x2 + 20x + 13 = 0

Các bạn có thể tiếp tục tìm 3 kết quả còn lại, theo đúng yêu cầu

của đề toán tốc soạn trên.                                          _________________________

( Soạn ngày :  7/5/2013 )

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận