(012) Hợp tích thành chữ MỪNG XUÂN QUÝ TỴ

TỐC SOẠN TOÁN HOC – VÕ VĂN LỄ
Tặng Hợp tích thành chữ
MỪNG XUÂN QUÝ TỴ
    _____________

Tốc Soạn Toán Học tạm gọi hợp tích thành chữ
là những hợp tích (được cấu tạo bởi chữ và chữ
số) mà sau khi triển khai, rút gọn có thể đặt thành
thừa số chung và sắp xếp kết quả thành những
chữ có ý nghỉa.

Mừng Xuân Quí Tỵ , Tốc Soạn Toán Học trân
trong tặng các bạn yêu thích toán học hai hợp
tích thành chữ sau đây :

1)  P = (10Y+2Q+20T+13U)(44Y+10Q+82T+54U)
Q = (21Y+4Q+41T+26U)(21Y+5Q+40T+27U)
=> P – Q = – (Q+U+Y)(T+Y)

2)  P = (10Y+2Q+20T+13U)(168Y+36Q+324T+212U)
Q = (41Y+9Q+80T+53U)(41Y+8Q+81T+52U)
=> P – Q = – (Q+U+Y)(T+Y)

(Các bạn có thể soạn thêm các hợp tích khác)

  Chú ý : Ngày 10/2/2013 tương ứng với
Ngày Mùng 1 Tết Quý Tỵ

(Soạn ngày : 9/2/2013)

TốcSoanToanhoc.com
Diendantoanhoc.net/TocSoanToanHoc
[email protected]

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận