(037) HỎI ĐÁP (1) VỀ TỐC SOẠN TOÁN HỌC

    Hỏi : Vì saoTốc Soạn Toán Học hay chọn ngày, tháng, năm

sinh hoặc những mốc lịch sử quan trọng để làm căn cứ soạn ra

những đề toán tốc soan? Làm như vậy nhằm mục đích gì?

Đáp : Tốc Soạn Toán Học chọn ngày, tháng, năm sinh hoặc

những mốc lịch sử quan trọng để làm căn cứ soạn ra những đề

toán tốc soan là để bảo đảm tính ngẩu nhiên của viêc lựa chọn,

chứng minh Tốc Soạn Toán Học có khả năng soạn toán cho ra

kết quả hoàn toàn theo ý muốn người soạn.

Ví dụ :

(A) Ngày 5/5/2013, TSTH đã gới thiệu 2 phương trình hợp

tích bậc 6 :

       1)-  (89x3 +6526x2 + 19129x+180)(364x3 +26102x2 + 75832x+735)

–  (177x3 +15051x2 + 37898x+317)(183x3 +13052x2 +38276x+411)  = 0

=>  5x6 + 5x5 + 1818x4 + 195x3 +5x2 + 5x +2013= 0

      2)-  (442x3 +32627x2 + 94565x+771)(280x3 +19576x2 + 56721x+605)

–  (467x3 +32627x2 + 94655x+1023)(265x3 +19576x2 +56667x+454)  = 0

=>  5x6 + 5x5 + 1818x4 + 195x3 + 5x2 + 5x + 2013= 0

(B) Ngày 7/5/2013, TSTH đã gới thiệu 2 phương trình hợp

tích bậc 8 :

       1)-  (14x4+ 70x3 +138x2 + 187x+122)( 41x4+135x3 +288x2 + 386x+292)

–  (21x4+68x3 +145x2 + 196x+149)( 27x4+139x3 +274x2 +368x+239)  = 0

=>7x8 + 5x7 + 19x6 + 54x5 + 59x+ 7x+ 5x2 + 20x + 13 = 0

      2)-  (20x4+ 67x3 +143x2 + 190x+143)( 101x4+410x3 +841x2 + 1125x+791)

–  (33x4+136x3 +279x2 + 371x+260)( 61x4+202x3 +431x2 +576x+435)  = 0

=>7x8 + 5x7 + 19x6 + 54x5 + 59x+ 7x+ 5x2 + 20x + 13 = 0

Hai phương trình hợp tích 1 và 2 của (A) chứng tỏ rằng Tốc Soạn

Toán Học đã soạn được phương trình hợp tích bậc 6 mà phương trình

giải có hệ số a, b, c…hoàn toàn theo ý muốn.   

Hai phương trình hợp tích 1 và 2 của (B) chứng tỏ rằng Tốc Soạn

Toán Học đã soạn được phương trình hợp tích bậc 8 mà phương trình

giải có hệ số a, b, c…hoàn toàn theo ý muốn.

Bình luận với Facebook

1 bình luận về “(037) HỎI ĐÁP (1) VỀ TỐC SOẠN TOÁN HỌC”

 1. MỪNG SINH NHẬT CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  _____________________

  Tốc Soạn Toán Học Soạn Phương trình Hợp tích bậc 10

  Đề Toán Tốc Soạn :

  Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành

  phương trình hợp tích bậc 10 :

  (U1) (U2) + (U3) (U4) = 0

  =>1×10 +2×9 +3×8 +19×7 +5×6 +18×5 +90×4 +19×3 + 5×2 +20x +13 = 0

  ( 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 19/5/1890 –19/5/2013 )

  *
  * *

  Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán

  học một phương trình hợp tích bậc 10 được soạn sẳn như dưới đây :

  (206×5+29×4+152×3 +543×2 +68x+601)(139×5+21×4+103×3 +361×2 +52x+379)
  – (209×5+32×4+155×3 +549×2 +71x+609)( 137×5+19×4+101×3 +357×2 +50x+374) = 0
  =>1×10 +2×9 +3×8 +19×7 +5×6 +18×5 +90×4 +19×3 + 5×2 +20x +13 = 0

  ( 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 19/5/1890 –19/5/2013 )

  Trên đây là phương trình hợp tích bậc 10 mà phương trình rút gọn ( còn được gọi

  là phương trình giải) có các hệ số a, b, c,…hoàn toàn theo ý muốn người soạn.

  _________________________
  ( Soạn ngày : 17/5/2013 )
  TocSoanToanHoc.com
  [email protected]

Viết một bình luận