(040) GỞI CHÁU LHMTr (Diễn đàn toán học)

Căn cứ vào ngày, tháng,năm sinh của cháu là 22/1/1999,

Tốc Soạn Toán Học soạn tặng cháu một hợp tíchba

phương trình hợp tích  được soạn sẳn sau đây:

(1).- Hợp tích :

Tìm 4 số nguyên a, b, c và d để có : (a)(b) – ©(d) =  22 1 1999

Kết quả tìm được :

20971)(59943) – (38973)(32198) = 22 1 1999

(Còn vô số kết quả khác nữa)

(2).- Phương trình hợp tích :

Tim những đa thức Un theo x để soạn thành:

(U1) (U1)  –  (U1) (U1)  =  0

=>22x+ 1x + 1999 = 0  (a)

=>   22x+ 1x3 +1x+ 9x + 99 = 0  (b)

=>  2x+ 2x5 + 1x+ 1x3 +9x 2 + 9x + 9 = 0   ©

Áp dụng phương pháp riêng, Tốc Soạn Toán Học soạn

đề toán trên với những kết quả như sau :

a).- Chọn các Un là nhị thức bậc nhất theo x, ta có phương

trình hợp tích bậc 2 đủ sau đây :

( 1657x + 469 )( 1105x + 376 )

– ( 1663x+591 )( 1101x+295 )  =  0

=>   22x+ 1x + 1999 = 0

(Còn vô số kết quả khác nữa)

b).- Chọn các Un là tam thức bậc 2 theo x, ta có phương

trình hợp tích bậc 4 đủ sau đây :

(367x2 +119x+207)(551x2 +184x+277)

– (545x2 +181x+270)(371x2 +121x+212)  =  0

=>   22x+ 1x3 +1x+ 9x + 99 = 0

(Còn vô số kết quả khác nữa)

c).-  Chọn các Un là đa thức bậc 3 theo x, ta có phương

trình hợp tích bậc 6 đủ sau đây :

(92x3 +103x2 +22x+61)( 65x3 +77x2 +16x+42)

– (98x3 +115x2 +25x+69)( 61x3 +69x2 +14x+37)  =  0

=>  2x+ 2x5 + 1x+ 1x3 +9x+ 9x + 9 = 0

(Còn vô số kết quả khác nữa)

Bình luận với Facebook