(040) GỞI CHÁU LHMTr (Diễn đàn toán học)

Căn cứ vào ngày, tháng,năm sinh của cháu là 22/1/1999,

Tốc Soạn Toán Học soạn tặng cháu một hợp tíchba

phương trình hợp tích  được soạn sẳn sau đây:

(1).- Hợp tích :

Tìm 4 số nguyên a, b, c và d để có : (a)(b) – ©(d) =  22 1 1999

Kết quả tìm được :

20971)(59943) – (38973)(32198) = 22 1 1999

(Còn vô số kết quả khác nữa)

(2).- Phương trình hợp tích :

Tim những đa thức Un theo x để soạn thành:

(U1) (U1)  –  (U1) (U1)  =  0

=>22x+ 1x + 1999 = 0  (a)

=>   22x+ 1x3 +1x+ 9x + 99 = 0  (b)

=>  2x+ 2x5 + 1x+ 1x3 +9x 2 + 9x + 9 = 0   ©

Áp dụng phương pháp riêng, Tốc Soạn Toán Học soạn

đề toán trên với những kết quả như sau :

a).- Chọn các Un là nhị thức bậc nhất theo x, ta có phương

trình hợp tích bậc 2 đủ sau đây :

( 1657x + 469 )( 1105x + 376 )

– ( 1663x+591 )( 1101x+295 )  =  0

=>   22x+ 1x + 1999 = 0

(Còn vô số kết quả khác nữa)

b).- Chọn các Un là tam thức bậc 2 theo x, ta có phương

trình hợp tích bậc 4 đủ sau đây :

(367x2 +119x+207)(551x2 +184x+277)

– (545x2 +181x+270)(371x2 +121x+212)  =  0

=>   22x+ 1x3 +1x+ 9x + 99 = 0

(Còn vô số kết quả khác nữa)

c).-  Chọn các Un là đa thức bậc 3 theo x, ta có phương

trình hợp tích bậc 6 đủ sau đây :

(92x3 +103x2 +22x+61)( 65x3 +77x2 +16x+42)

– (98x3 +115x2 +25x+69)( 61x3 +69x2 +14x+37)  =  0

=>  2x+ 2x5 + 1x+ 1x3 +9x+ 9x + 9 = 0

(Còn vô số kết quả khác nữa)

Bình luận với Facebook

2 bình luận về “(040) GỞI CHÁU LHMTr (Diễn đàn toán học)”

 1. Bác tặng cháu và các bạn yêu thích toán học thêm một đề toán tốc soạn về

  hợp tích như sau :

  Tìm những số nguyên an để soạn thành hợp tích sau :

  (a1) (a2)(a3) – (a4) (a5)(a6) = 22 1 99

  Một kết quả được tìm thấy là :

  (295)(443)(739) – (369)(442)(592) = 22 1 99

  ( Còn vô số kết quả khác nữa )

 2. Đề toán tốc soạn trên còn có thể thay đổi thành phức tạp hơn như dưới đây :

  Tìm những số nguyên an để soạn thành hai hợp tích sau :

  (a1) (a2)(a3) – (a4) (a5)(a6) = 22 1 1999 (1)

  = 22 01 1999 (2)

  Soạn đề toán mới trên đây không khó nhưng sau khi soạn xong rất khó thử lại kết quả soạn được nên bác đã soạn tặng cháu theo đề toán tốc soạn đơn giản hơn.

Viết một bình luận