(052) Giải mã một cách tính tuổi

Nhân đọc một Facebook, thấy có  chia sẽ một bài viết như sau :

Hãy viết tên mẹ bạn ra giấy;

Rồi đếm có mấy chử cái?

Tiếp đến bạn lấy số chử cái đó :

– Nhân với 2

– Cộng tiếp với 5

– Nhân với 50

– Cộng tiếp với 1763

=> Bạn hãy lấy nó trừ đi năm sinh của bạn.

   * Hai số cuối của kết quả là tuổi của bạn đấy!

– Kỳ diệu thật!

 

Tôi đã áp dụng thử 14 truòng hợp đều thấy đúng và quá đổi ngạc nhiên vì chưa hiểu tại sao nó lại cho ra kết quả hay như thế !? Đúng là kỳ diệu thật!

Tuy nhiên sau 47 phút cố gắng khám phá bí mật của cách tính trên thì tôi lại thấy nó không có gì là kỳ diệu cả! Đến lúc nấy, tôi lại  thán phục ai đó đã nghỉ ra cách tính trên, vì cách tính  tuổi của người nầy rất hay!

 

      Các bạn hãy cho một ít ví dụ và tính thử xem !

 

Bạn nào không rổi rảnh để tự cho ví du, có thể dựa vào  ba kết quả do Tốc Soạn Toán Học giới thiệu dưới đây để khám phá bí mật của cách tính trên cũng được :

 

      1) Trường hợp 1 : Tên mẹ có 4 ký tự, năm sinh của con là 1965

                        Tuổi của con là 48 ( Cho biết sau )

Thử tính theo cách trên :

+ Lấy số ký tự của tên mẹ là :  4

+ Nhân với 2 :                           4 x 2 = 8

+ Cộng tiếp với 5 :                    8 + 5 = 13

+ Nhân với 50 :                     13 x 50 = 650

+ Cộng với 1763 :              650 + 1763 = 2413

+ Trừ cho năm sinh :        2413 – 1965 = 448  

Vậy hai số cuối của kết quả đúng  là tuổi của con :  48

 

2) Trường hợp 2 : Tên mẹ có 5 ký tự, năm sinh của con là 2004

                         Tuổi của con là 9 ( Cho biết sau )

Thử tính theo cách trên :

+ Lấy số ký tự của tên mẹ là :  5

+ Nhân với 2 :                           5 x 2 = 10

+ Cộng tiếp với 5 :                  10 + 5 = 15

+ Nhân với 50 :                     15 x 50 = 750

+ Cộng với 1763 :           750 + 1763 = 2513

+ Trừ cho năm sinh :     2513 – 2004 = 509  

Vậy hai số cuối của kết quả đúng  là tuổi của con :  9

 

      3) Trường hợp 3 : Tên mẹ có 2 ký tự, năm sinh của con là 1957

                         Tuổi của con là 56 ( Cho biết sau )

Thử tính theo cách trên :

+ Lấy số ký tự của tên mẹ là :  2

+ Nhân với 2 :                           2 x 2 = 4

+ Cộng tiếp với 5                      4 + 5 = 9

+ Nhân với 50 :                       9 x 50 = 450

+ Cộng với 1763 :           450 + 1763 = 2213

+ Trừ cho năm sinh :     2213 – 1957 = 256  

Vậy hai số cuối của kết quả đúng  là tuổi của con :  56

 

Các bạn thử khám phá xem tại sao nó cho ra  kết quả

 đúng và hay như thế?

 

              Khám phá bí mật :

 

Bí mật cần được “ bật mí “ ra là ở  bước thứ tư của phép tính chọn số cộng thêm vào là 1763 .

( Thực ra thì  không cần chọn đúng số 1763, mà chỉ cần chọn một số nào có 4 chử số mà tận cùng là 63 như 5763 , 2463, 1963,… đều được).

Kết quả của bước tính thứ ba trong cả ba trường hợp trên ( 750, 650 và 450 ) , nếu cộng từng số với 1763 thì được kết quả theo thứ tự là : 2413,  2513 và 2213.

 

Năm nay là năm 2013.

 

Nếu ta lấy một trong những số 2413, 2513, 2213 trừ cho năm sinh của một người nào đó thì chắc chắn ta sẽ được tuổi của người nầy, vì ta chỉ căn cứ  vào hai chử số cuối của kết quả tìm được.

 

(Lấy  2013 trừ cho năm sinh cũng sẽ cho ra kết quả giống với các phép trừ trên).

 

Như vậy, bí mật của của phương pháp tính tuổi trên đã bị “ bật mí “ rồi, phải không các bạn ?

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận