(020) Đề Toán Tốc soạn về : TAM THỨC BẬC 2 CHỨA THAM SỐ m

Đề Toán Tốc soạn về :

TAM THỨC BẬC 2 CHỨA THAM SỐ m

                       _______________________

 

Dạng thức tổng quát :

Cho tam thức bậc 2 tối giản chứa tham số m  như sau :

( a1m + b1 )x2 + ( a2m + b2 )x +  am + b

Với các số nguyên an , bn được tùy ý chọn trước.

Tìm n cặp số nguyên a , b để soạn thành n tam thức

bậc 2 sao cho Delta x có  hai nghiệm m’1 , m2 hửu tỷ.

 

Dạng thức thực dụng :

 

Đề 1:

Cho tam thức bậc 2 tối giản chứa tham số m như sau :

(8m +3)x2 + (20m+13)x + am+b

Tìm 10 cặp số nguyên a , b  để soan thành 10 tam thức

bậc 2 sao cho Delta x có hai mghiệm m’1 , m2 hửu tỷ.

 

Đề 2:

Cho tam thức  : (19x+73) x2 + (40m+ 2013)x + am+ b

Tìm 10 cặp số nguyên a , b  để soan thành 10 tam thức bậc 2

sao cho Delta x có hai nghiệm m’1 , m2 hửu tỷ.

Tốc Soạn Toán Họcđề nghị các bạn yêu

thích toán học soạn thứ hai đề toán trên.

 

Chú thích :

 –  NgàyQuốc Tế Phụ Nử năm nay:  8/3/2013

–  Kỷ niệm 1973 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Trưng:

( 1973  40  2013 )

Tuy hai đề toán tốc soạn 1 và 2 trên đây chỉ cho ra những

nghiệmm’1 , m2 hửu tỷ, không cho ra được những

nghiệm m’1 , m2 nguyên theo ý muốn; nhưng nếu soạn

được những đề nầy một cách nhanh chóng ( từ 3 đến 5

phút cho một tam thức bậc 2 ) thì cũng giúp ích được

rất nhiều cho việc soạn và dạy toán.

 

( Soạn ngày : 8/3/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

[email protected]

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận