(003) Đề Toán tốc soạn mừng Tết dương lịch 2013

TocSoanToanHoc.com xin trân trọng gởi tặng các bạn yêu

thích toán họcđè toán tốc soạn  sau :       

« Tùy ý chọn trước ba số a, b, c bất kỳ nào đó. Hãy tìm những

trị số nguyên an, bn sao cho phương trinh sau đây được nghiệm đúng :

( a1x +b1 ) ( a2x +b2 ) + ( a3x +b3 ) ( a4x +b4 ) = 0

=>   ax2 + bx + c = 0

Ví dụ : Chọn a, b và c là 1, 2 và 2013 rồi tìm an, bn ta có phương trình sau :

(286x + 851)(189x +498) – (283x + 721)(191x + 585) + 0 = 0

=>   x2 + x + 2013 = 0

         

Đề nghị : Các bạn yêu thích toán học có thể chọn a, b, c là ngày,

tháng,năm sinh của mình hoặc là ba số nào đó rồi soạn ra một phương trình

theo đúng ý muốn của mình thử xem!

Với ba số a, b, c tùy ý chọn, không phải chỉ soạn thành một phương

trình mà là vô số phương trình.

Các bạn hãy soạn thử xem! Bí mật của các con số hấp dẩn lắm đó!

 

Người soạn và giới thiệu,

VÕ VĂN LỄ

( Nhờ các bạn cho phổ biến rộng rải đề toán

nầy để các bạn khácđược biết và soạn thử )

(_Ngày soạn : 31/12/2012 )

 

Bình luận với Facebook

2 bình luận về “(003) Đề Toán tốc soạn mừng Tết dương lịch 2013”

    • Hiện Tốc Soạn Toán Học đang giới thiệu một số dạng toán khó soạn đã được soan sẳn, nhằm mục đích thăm dò xem các bạn yêu thích toán học có cách nào khác soạn ra những phương trình tương tự những phương trình đó hay không? Soạn các loại toán đó dể hay khó? Nếu soạn đươc, thời gian soạn có lâu lắm không?…

      Việc giới thiệu phương pháp soạn toán sẽ được thực hiện khi hội đủ những điều kiện thuận lợi và thấy cần thiết.

      Cám ơn ban!

Viết một bình luận