(051) Đề Toán Tốc Soạn (5)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành

phương trình hợp tích bậc 10 :

(U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0

=>3x10 +2x9 +1x8 +2x7 +3x6 +2x5 +1x+2x3 + 3x2 +2x + 1= 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 3  nhỏ xuống số 1, từ đó lớn dần lên

đến số 3, và …)

*

*                   *

Tocsoantoanhoc trân trọng giới thiệu một trong vô số  kết quả của đề toán trên được soạn sẳn như sau đây:

(51x5 +11x4+7x3 +19x2 +40x+75)(78x5 +20x4+14x3 +31x2 +58x+125)

– (53x5+13x4+9x3 +21x2 +40x+86)( 75x5 +17x4+11x3 +28x2 +58x+109)  =  0

=>3x10 +2x9 +1x8 +2x7 +3x6 +2x5 +1x+2x3 + 3x2 +2x + 1= 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 3  nhỏ dần xuống số 1, từ đó lớn dần

lên đến số 3, và …)

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận