(045) Đề Toán Tốc Soạn (3)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành

phương trình hợp tích bậc 10 :

(U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0

=> 6x10 +5x9 +4x8 +3x7 +2x6 +1x5 +2x+3x3 + 4x2 +5x +6 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 6 nhỏ dần xuống đến số 1, rồi lại lớn

dần lên đến số 6)

*

*                   *

Tocsoantoanhoc trân trọng giới thiệu một trong vô số kết quả của đề

toán trên được soạn sẳn như sau đây:

(138x5 +50x4+33x3 +5x2 +4x+242)(95x5 +35x4+24x3 +3x2 +5x+170)

– (144x5+53x4+36x3 +5x2 +7x+262)( 91x5 +33x4+22x3 +3x2 +3x+157)  = 0

=>6x10 +5x9 +4x8 +3x7 +2x6 +1x5 +2x+3x3 + 4x2 +5x +6 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 6 nhỏ dần xuống đến số 1, rồi lại lớn

dần lên đến số 6)

_________________________

( Soạn ngày :  8/6/2013 )

Các địa chỉ có liên quan đến Tốc Soạn Toán Học :

http://diendantoanho…Toán-học-lý-thú

http://tocsoantoanho…cac-bai-da-dang

https://www.facebook.com/vovanle42

https://www.facebook…/TocSoanToanHoc

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận