(046) Chỉ một lần bấm máy tính, thấy ngay năm Âm lịch

Năm Âm lịch được xác định bởi 10 Thiên can ( Giáp, Ất, Bính,…) và 12 Địa chi (Tý, Sửu, Dần,…). Năm Âm lịch và Năm Dương lịch có liên quan rất chặt chẻ và thật lý thú. Sự liên quan của chúng có thể lập thành công thức toán hoc. (Sẽ giới thiệu công thức nầy trong một bài viết khác)

Trong bài giới thiệu nầy,Tốc Soạn Toán Học không để cập gì tới việc phối hợp thiên can và địa chi để tạo thành Lục thập hoa giáp ( Chu kỳ 60 năm của Âm lịch). Bạn nào muốn tìm hiểu về việc nầy nên đọc các LỊCH VẠN NIÊN  hoặc  những bài báo nói về cách tính từ năm Duong lịch sang năm Âm lịch…

Nhân dịp nầy, Tốc Soạn Toán Học giới thiệu  một phương pháp từ năm Dương lịch chỉ cần một lần bấm máy tính và nhìn vào bảng định số sau đây sẽ nhanh chóng tìm thấy năm Âm lịch  :

                  Định số tính nhanh ra năm Âm lịch

____________________

 

Canh    0 00  Thân        Bính    6 50  Dần

Tân      1 08   Dậu         Đinh   7 58  Mảo

Nhâm  2 16  Tuất         Mậu    8 66  Thìn

Quí      3 25  Hợi          Kỷ      9 75   Tỵ

Giáp    4 33  Tý              /     10 83   Ngọ

Ất        5 41  Sửu            /     11 91  Mùi

Cách áp dụng :

 

1) Tìm CAN : Dựa vào chử số cuối của năm Dương lịch (1930, 1945, 1954, 1975 , 2013,…rồi nhìn vào bảng định số đọc tên CAN :

 

– CAN của năm 1930 là CANH

– CAN của năm 1932 là NHÂM

– CAN của năm 1945 là    ẤT

– CAN của năm 1954 là GIÁP

– CAN của năm 1968 là MẬU

– CAN của năm 1975 là   ẤT

– CAN của năm 2013 là  QUÝ

 

2) Tìm CHI :  Lấy năm Dương lịch chia cho 12, rồi căn cứ vào hai chử số đầu tiên của số dư cho bởi phép chia để tìm ra CHI :

 

– CHI của năm 1930 là NGỌ    (Vì 1930 / 12 = 0,83)

– CHI của năm 1932 là THÂN  (Vì 1932 / 12 = 0,00…)

– CHI của năm 1945  là   DẬU (Vì 1945 / 12 =  0,08…)

– CHI của năm 1954  là  NGỌ  (Vì 1954 / 12 =  0,83…)

– CHI của năm 1968  là THÂN (Vì 1968 / 12 = 0,00…)

– CHI của năm  1975  là MẢO  (Vì 1975 / 12 = 0,58…)

– CHI của năm 2013    là     TỴ (Vì 1913 / 12 = 0,75…)

Kết hợp hai kết quả trên thì được :

 

– Năm 1930 là năm CANH NGỌ

– Năm 1932 là năm NHÂM THÂN

– Năm 1945 là năm ẤT DẬU

– Năm 1954 là năm GIÁP NGỌ

– Năm 1968 là năm MẬU THÂN

– Năm 1975 là năm ẤT MẢO

– Năm 2013 là năm QUÝ TỴ

 

Các bạn tự cho ví dụ và áp dụng phương pháp trên thử xem ! Rất đơn giản và dể tính lắm. Nếu đã có năm dương lịch, chỉ cần một phút là tìm được năm âm lịch ngay!

 

Tốc Soạn Toán Học đã tìm được bảy phương pháp tìm ra năm âm lịch, mà phương pháp trên là một trong hai phương pháp đơn giản nhứt.

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận