(018) Chào mừng Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

Tốc Soạn Toán Học chào mừng

Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

                      ___________________________________

 

 

Chào mừng 58 năm

Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM ( 27/2/1955 – 27/2/2013),

Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán

học một số HỢP TÍCH và PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH sau :

 

1) Hợp tích :

 

(745196)(350490) – (656761)(394707)  = 1955 58 2013

 

2) Phương trình hợp tích :

 

(12651x+6327)(7302x+4887)  –  (12649x+6324)(7303x+4889) = 0

=> 1955x2  + 58x + 2013 = 0

 

( 882x2 + 763x+339 )( 1817x2 + 1581x+794)

– ( 909x2 + 790x+413 )( 1763x2 + 1527x+647)  = 0

=>     27x4 + 2x2 +1955= 0

 

( 15512x2 + 16299x+8274 )( 7621x2 + 7994x+4007)

– ( 15514x2 + 16311x+8315 )( 7620x2 + 7988x+3987)  = 0

=>    272x4 + 1955x3 + 58x2 + 272x +2013 = 0

 

( Soạn ngày :26/2/2013 )

 

 

TocSoanToanHoc.com

[email protected]

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận