(019) Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3

Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3

                       _________________________________

 

TỐC SOẠN TOÁN HỌC Chào mừng:

103 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3

1973 năm Ngày Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng

Để Chào mừng 103 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3( 1910 – 2013 )

1973 năm Ngày Khởi Nghỉa Hai Bà Trưng (40 –2013), Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học các phương trình Tốc soạn sau :

        1)  Phương trình hợp tích bậc 4 cho kết quả theo ý muốn :

(53x2 +79x+135)(199x2 +55x+443)

–  (133x2 +37x+296)(79x2 +118x+202) = 0

=>  40x4 +19x3 + 73x2 + 20x + 13 = 0

                                              ( 40  1973  2013 )

2)  Phương trình hợp tích chứa tham số m với Delta x là tam thức

bậc 2 chứa tham số m có các hệ số hoàn toàn theo ý muốn người soạn :

 

Q1 = [ ( 12m + 13 )x +  10m  +   21)] [ (64m + 60 )x +  70m  + 123]

Q2 = [ ( 24m + 27 )x +  20m  +   44) ] [ (32m + 29)x +  35m  +   59]

=>  (Q1)   –   (Q2)   = 0

= >  Delta x = (8m+3)x2 + (19m+10)x + 20m+13 = 0

( 8/3  1910 – 2013 )

 

3)  Phương trình hợp tích bậc 6 đưa về phương trình thành chử

sau khi được rút gọn và giải tự :

 

Q1   =  (142x3 +40x+ 42x+ 121)(185x3 +44x+ 39x+ 208)

Q2   =  (143x3 +41x+ 43x+ 123)(184x3 +43x+ 38x+ 205)

=>  Q1   –  Q1   =  42x6 +45x+ 41x4 +25x3 +46x+ 34x+ 47= 0   (1)

= >  Q1  –  Q1   =  Qx+ Tx+ Px4   + Hx+ UxNx + Ư= 0   (2)

( Q T PHỤ NỬ )

Chú  thích : Dựa vào BẢNG GIẢI TỰ  dưới đây để từ kết quả (1)

suy ra kết quả (2)  :

 

 BẢNG GIẢI TỰ

11(A)   12(Ă)   13(Â)   14(B)   15(C)    16(D)   17(Đ)    18(Gh)

21(E)    22(Ê)   23 (F)   24(G)   25(H)   26( I )   27( J)    28(Ng)

31(K)   32(L)    33(M)  34(N)   35(O)    36(Ô)   37(Ơ)    38(Ngh)

41(P)    42(Q)   43(R)   44(S)    45 (T)   46(U)    47(Ư)   48(Ph)

51(V)   52(W)  53(X)   54(Y)    55(Z)    56(Ph)  57(Qu)  58(Tr)

 

Soạn ngày :  6/3/2013

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_[email protected]

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận