(044) Tốc SoạnToán Học soạn toán theo yêu cầu (1)

Gởi cháu Tranquocluat,                                               Trên http://diendantoanho…Toán-học-lý-thú, cháu đã  có đề nghị Toc Soan Toan Hoc thiết lập  những U1, U2, U3, U4 thỏa mãn các điều kiện dưới đây : (U1) (U2) – U3) (U4)  =   (x – 1)2           (1) =   (x – 1)4            (2) =    (x−1)6            (3) =   (x−1)8.           … xem thêm