(093) Chào mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh

(093) Chào mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh

    *Soạn phương trình hợp tích ba số hạng

Chào mừng sinh nhật Chủ tich Hồ Chí Minh, Tốc Soạn Toán Học giới thiệu đề toán sau :

Đề toán tốc soạn :

Chọn thật nhanh những nhị thức bậc nhất Un theo x để lập thành phương trình hợp tích ba số hạng sau :

               (19x+5)( U1 )  +  (  U2)( U3 ) – (U4 )( U5 )  =  0

                => 342x2 + 1800x + 450  = 0    => (19x+5)(18x + 90)  =  0

Trên đây là một đề toán mở nên có vô số kết quả .

Các bạn yêu thích toán học thử tìm một vài kết quả xem nào !!!

                                                     *

                                             *               *

Tốc Soạn Toán Học xin tặng các bạn phương trình hợp tích ba số hạng sau đây

để thay cho ví dụ :

( 19x+5 )( 86x +134 ) + ( 40x+85 )( 112x +117 ) – ( 74x +107)(78x +95)  =  0

                               => 342x2 + 1800x + 450  = 0    => (19x+5)(18x + 90)  =  0

 *Phương trình hợp tích ba số hạng trên rất hay ở chổ :

      – Được khởi đầu bằng một nhị thức bậc nhất có chứa ngày và tháng sinh

của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5).

         Kết quả rút gọn có thể đặt thành một tích sô chứa những hệ số liên

quan đến ngày,tháng, năm sinh của Chủ tịch

Hồ Chí Minh(19/5/1890).                                             

__________________

Soạn ngày : 18/5/2014

Xem thêm :http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-9

 

Xem lại nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/2t7ah9i84xg59x8/%28093%29%20Chao%20mhung%20sinh%20nhat%20Chu%20tich%20Ho%20Chi%20Minh.doc

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận