(097) Phương trình hợp tích có hai nghiệm nguyên theo ý muốn

(097) Phương trình hợp tích

có hai nghiệm nguyên theo ý muốn

        Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm :

    Đề toán tốc soạn 32.04:

     Tìm thật nhanh những nhị thức bậc nhất Un theo x để soạn 5 đề toán tốc soan sau,với mổi đề lập thành 10 phương trình hợp tích :

*Ngày, tháng, năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) :

1). (19x+5)(U1) + (18x+90)(U2 ) – (U3)(U4) = 0  

                                                 =>  x2 + 3x + 2 = 0

*Mừng sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014

(2/9/2014) :

2). (19x+5)(U5) + (20x+14)(U6 ) – (U7)(U8) = 0  

                                                 =>  x2 + 3x + 2 = 0   

*Ngày, tháng, năm mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969) :

3). (2x+9)(U9) +(19x+69)(U10 ) – (U11)(U12) = 0  

                                                  =>  x2 + 3x + 2 = 0   

*Ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2014 (1/6/2014) :

4). (1x+6)(U13) +(20x+14)(U14 ) – (U15)(U16) = 0

                                                     =>  x2 + 3x +2 = 0   

*Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam

(30/4/1975) :

5). (30x+4)(U17) + (19x+75)(U18) – (U19)(U20) = 0                                                               => x2 +3x +2 = 0   

     Với 5 đề toán trên, đề toán nào cũng có vô số kết quả .

      Các bạn yêu thích toán học hãy tìm thử 10 kết quả cho mổi đề toán,

theo đúng yêu cầu của người ra đề xem nào !

      Thay cho ví dụ, Tốc Soạn Toán Học thân tặng các bạn yêu thích toán

học mổi đề toán một kết quả được soạn sẳn như sau đây :

*Ngày, tháng, năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) :

1). (19x+5)(57x+103)+(18x+90)(111x +200)– (55x+99)(56x+187) =  0

                                                                                                   => x2 + 3x + 2 = 0   

*Mừng sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014

(2/9/2014) :

2). (19x+5)(135 x+48)+(20x+14)(96x +35)– (59x+26)(76x+28)  =  0

                                                                                                     => x2 + 3x + 2 = 0   

*Ngày, tháng, năm mất củaChủ tịch Hồ Chí Minh(2/9/1969) :

3). (2x+9)(66 x+274)+(19x+69)(31x +124)–(48x+190)(15x+58)  =  0

                                                                                => x2 + 3x + 2 = 0   

*Ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2014 (1/6/2014) :

4). (1x+6)(131x+285)+(20x+14)(28x +63)– (115x+185)(6x+14)  =  0

                                                                                 => x2 + 3x + 2 = 0   

*Ngày  Giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam (30/4/1975) :

5). (30x+4)(1090x+299)+(19x+75)(319x+116)– (340x+194)(114x+51)  =  0

                                                                                 => x2 + 3x + 2 = 0   

__________________

Soạn ngày : 4/6/2014

Mời các bạn đọc thêm :

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận