(102) Soan phương trình hợp tích kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

(102) Soan phương trình hợp tích kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Để kỷ niệm  ngày Thương binh liệt sỉ 27/7, bạn hãy dùng một

phương pháp mà bạn đang sở hửu để soạn đề toán tốc soạn sau đây :

Đề toán tốc soạn :

Tìm những trị số nguyên an , bn  để soạn thành 3 phương trình hợp tích

sau đây :

1). (27x+7)(19x+47)+(a1x+b1)( a2x+b2) – (a3x+b3)( a4x+b4) =  0

=> 27x2 + 7x + 1947 = 0

2). (27x+7)(20x+14) + (a5x+b5)( a6x+b6) – (a7x+b7)( a8x+b8) =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

3). (27x+7)(19x+47)+(a9x+b9)( a10x+b10) – (a11x+b11)( a12x+b12) =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

_________________

Soan ngày : 23/7/2014

Mời các bạn đọc thêm :

https://www.tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

Đọc nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/33ljzyausggafvp/%28102%29%20Soan%20phuong%20tinh%20hop%20tich%20chao%20mung%20Ngay%20TBLS%2027.7.doc

 

 

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận