(092) Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ nữ 8/3

(092) Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

      Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3,  Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học  hai đề toán tốc soạn sau :

          Đề 1 :  Tìm những số nguyên a, b, c, …, với mổi số có bốn chử số, để có :

                                          (a)(b) – (c)(d)  =  832014   (1)

     Đề 2 :  Tìm những  nhị thức bậc nhất, hoặc tam thưc bậc hai, theo x ( u, v, w, p) sao cho :

      (U)(V)    (W)(P)  =  0  =>  8x + 3x + 2014 = 0                        (2) 

                                         => 8x4 +3x3 + 20x2 + 1x + 4 = 0 (3) 

                                          => (8x +3 )(20x+14) = 0            (4)

       Hai đề toán tốc soạn trên, cũng như bất cứ đề toán tốc soạn nào khác, đều có vô số  kết quả.

      Dưới đây, Tốc Soạn Toán Học  xin tặng các bạn một số kết quả được soạn sẳn như sau:

 

      1a).   (3276)(1184) – (1455)(2094)  =  8 3 2014

       1b).    (5640)(1726) – (1997)(4458)  =  8 3 2014

       2a).  (289x +170 )( 578x+401) – (291x +222)(574x+298)  =  0  

                                                                           =>  8x + 3x + 2014 = 0      

       2b).  (281x +394)( 562x+757) – (279x +351)(566x+844)  =  0  

=>  8x + 3x + 2014 = 0      

      3a). (33x2 + 29x + 94)(24x2 + 9x + 71)

                                    – (49x2 + 19x + 145)(16x2 + 14x + 46)  =  0 

                                                     => 8x +3x3 + 20x + 1x + 4 = 0       

      3b). (13x2 + 88x + 47)(41x2 + 148x + 194)

                                   – (21x2 + 75x + 98)(25x2 + 174x + 93)  =  0 

                                                    => 8x +3x3 + 20x + 1x + 4 = 0       

      4a).  (61x +42 )( 199x+139) – (99x +69)(121x+84)  =  0  

                =>  160x + 172x + 42 = 0  =>  (8x + 3 )(20x + 14)  = 0

       4b).  (85x +64 )( 175x+117) – (109x +73)(135x+102)  =  0  

             =>  160x + v172x + 42 = 0  =>  (8x + 3 )(20x + 14)  = 0

      Chú ý :

       Tất cả các kết quả trên đều được soạn xoay quanh nhật kỳ : 8/3/2014.

       Thời gian để soạn ra các kết quả trên là : 73 phút.

_________________________

Soạn ngày : 7/3/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-9

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận