(090) Chào mừng 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

(090) Chàomừng 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

      Chào mừng 84 năm ngày thành lập Dảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 –

3/2/2014),Tốc Soạn

Toán Học xin trân trọng gới thiệu với các bạn :

     Đề toán tốc soạn :

     Tìm những trị số nguyên an , bn  để soạn thành phương trình hợp tích tối giản bậc 4 sau

đây :

              (a1x2 + b1x + c1)(a2x2 + b2x + c2) – (a3x2 + b3x + c3)(a4x2 + b4x + c4)  =  0

                                                                               => 3x4  +2x3 + 1x2  + 9x + 30 = 0       

   Tốc Soạn Toán Học cũng xin trân trọng tặng các ban yêu thích toán học  một phương

trình hợp tich bậc 4 được soạn sẳn :

              (243x2 + 213x + 410)(373x2 + 316x + 966)

                                                  – (249x2 + 211x + 645)(364x2 + 319x + 614)  =  0

                                                                             => 3x4  +2x3 + 1x2  + 9x + 30 = 0       

Phương trình trên một số ứng dụng rất lý thú .

Trong một bài khác, Tốc Soạn Toán Học sẽ giới thiệu những ứng dụng lý thú đó. 

___________________

Soạn ngày :2/2/2014

Mời các bạn xem thêm :

*https://www.tocsoantoanhoc.com/toc-soan-toan-hoc-chao-mung-83-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-id30http:

*//diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB

 

 

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận