(089) Định thức biến phương nguyên trị

(089) Định thức biến phương nguyên trị

(27-1-1973 : Ngày ký Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam)

      Trước đây, Tốc Soạn toán Hoc đã giới thiệu phương pháp biến đổi nghiệm số của

một phương trình hợp tích bằng định số Tốc Soan Toán Học.

           Trong bài nầy, Tốc Soạn Toán Học xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn yêu

thích toán học phương pháp biến đổi một phương trình hợp tích tối giản thành nhiều

phương trình hợp tích khác có cùng kết quả rút gon.

      Ví dụ :

     Khi đã có phương trình hợp tích :

(15054x + 10953)(21088x +15939)    (15059x+ 10960)(21081x + 159290 = 0 

                                                                       =>   27x2 + 1x + 1973 =  0

      Nếu cần có thêm nhiếu phương trình hợp tích khác mà phải soạn thêm những

phương trình hợp tích đó thì rất mất thời gian, vì soạn mổi phương trình như vậy phải

mất từ 8 đến 15 phút.

     Tốc Soạn Toán Học sở hửu được một phương pháp có thể giúp người soạn toán đở mất

thởi gian hơn, đó là dùng định số biến phương nguyên trị ghép vào phương

trính hợp tích  trên để có định thức biến phương nguyên trị  sau :

  [(15054+5k)x + 10953+7k][(21088+7k)x +15939 +10k]

                                         – [(15059+5k)x + 10960 +7k][(21081+7k)x + 15929+10k] = 0  (1)

                                                                      =>   27x2 + 1x + 1973 =  0

    * Định thức biến phương nguyên trị là loại định thức mà khi dùng nó dể biến đổi phương trình hợp tích thì được những phương trình hơp tích mới có kết quả rút gọn giống phương trình hợp tích củ.

 Áp dụng :

Lần lượt thay k = 1, 2 , 3,…vào định thức biến phương nguyên trị trên

 

sẽ có những phương trình hợp tích sau :

(15064x+ 10967)(21088x + 15939) – (15059x + 10960)(21095x +15949) = 0  (1a)

                                           =>   27x2 + 1x + 1973 =  0

(15069x+ 10974)(21095x + 15949) – (15064x + 10967)(21102x +15959) = 0  (1b)

                                           =>   27x2 + 1x + 1973 =  0

(15074x+ 10981)(21102x + 15959) – (15069x + 10974)(21109x +15969) = 0  (1c)

                                                                                                    =>   27x2 + 1x + 1973  =  0

_______________

Soạn ngày : 27/1/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-9

Xem lại nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/4l1mw8nhuszyed3/%28089%29Dinh%20thuc%20bien%20phuong%20nguyen%20tri.doc

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận