(088) Giới thiệu thêm về khả năng soạn hợp tích

 

  (088) Giới thiệu thêm về khả năng soạn hợp tích

Trong bài “(082) Soạn hợp tích chào mừng Tết Dương lịch 2014“,Tốc Soạn Toán Học đã tặng các

bạn yêu thích toán học một số hợp tích được soạn sẳn như sau :

        (3087)(6192) – (5838)(3255) =  1 1 2014    (1)

                (894)(456) – (438)(675) =  1 1 2014    (2)

(16797)(11112) – (16581)(11250) =  1 1 2014    (3)

            (562)(5067) – (447)(6120) =  1 1 2014   (4)

                (756)(757) – (843)(546) =  1 1 2014   (5)

        (4383)(8748) – (4503)(8490) =  1 1 2014   (6)

(12014)(18081) – (12086)(17967) =  1 1 2014   (7)

(10646)(15798) – (10466)(16059) =  1 1 2014   (8)

*8 hợp tích trên được liệt kê theo thứ tự của bài giới thiệu

 liền trước và đều được soạn ra từ đề toán tốc soạn sau :

Cho trước số : 112014 ( 6 chữ số)                                          

Hãy tìm 4 số a, b, c, d để có :  (a)(b) – (c)(d) = 112014                                            

* Trên đây là những hợp tích cho kết quả là một số có 6 chử số. Tốc Soạn Toán Học

soạn thành những hợp tích cho  kết quả là những số có nhiều chử số hơn có được

không?

Được ! Dưới đây là những ví dụ cụ thể :

a).  Cho trước số : 19051890 ( 8 chữ số).                                         

Hãy tìm 4 số a, b, c, d để có :  (a)(b) – (c)(d) = 19051890 

Với 3 kết quả được soạn sẳn :

(8140)(4776) – (4125)(4806)        =  19 05 1890    (9)

(9866)(6502) – (5054)(9823)        =  19 05 1890    (10)

(22369)(23790) – (21541)(23820) =  19 05 1890    (11)

( 19/05/1890 là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

b).  Cho trước số : 123456789 (9 chữ số) .

Hãy tìm 4 số a, b, c, d để có : (a)(b) – (c)(d) = 123456789                                       

Với 3 kết quả được soạn sẳn :

(19754)(50622) – (28397)(30867) =  123456789    (12)

(24428)(59968) – (35549)(37735) =  123456789    (13)

(24419)(24428) – (13307)(35549) =  123456789    (14)

 c).  Cho trước số : 1234567890 (10 chữ số).

Hãy tìm 4 số a, b, c, d để có :  (a)(b) – (c)(d) = 1234567890 (10 chữ số)                                            

Với 3 kết quả được soạn sẳn :

(68947)(37030) – (35521)(37120) =  1234567890    (15)

(68948)(33327) – (31818)(33417) =  1234567890   (16)

(83768)(66672) – (65163)(66762) =  1234567890    (17)

_______________________

Soạn ngày :  6/1/2013

Mời các bạn yêu thích toán học xem thêm :

*http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?%2Ftopic%2F89506-giới-thiệu-về-tốc-soạn-toán-học%2Fpage-9

 

 

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận