(078) Tam thức bậc hai khả hoán có một cấu tử theo ý muốn

(073) Tam thức bậc hai khả hoán

           có một cấu tử theo ý muốn

Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán

hai tam thức  bậc hai  với các đặc điểm sau :

– Tam thức (1) khả hoán, tam thức (2) không khả hoán.

– Tam thức (1) và tam thức (2) có cùng Delta x và Delta m.

– Cả hai tam thức cùng có cấu tử theo ý muốn người soan :

U = 20m + 11, biểu thị Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 Hai tam thức bậc hai đó là :

(1).   (20 m+11)x2 + (23m+20)x +28m+35

=>  Dx =  –1711m2 – 3112m – 1140 = 0

=> Dm = 470596 = (686)2 = (– 686)2

 (2).   ( 20m+11)x2 + (143m+86)x +277m+194

=>  Dx =  –1711m2 – 3112m – 1140 = 0

=> Dm = 470596 = (686)2 = (– 686)2

__________________________

Soạn ngày :31/10/2013

Mời các bạn vào thăm :

https://www.facebook.com/vovanle42

http://tocsoantoanho…cac-bai-da-dang

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận