(075) Kỷ niệm 68 năm Ngày Nam Bộ Kháng Chiến

(070) Kỷ niệm 68 năm Ngày Nam Bộ Kháng Chiến

                                            ________________

   Kỷ niệm 68 năm ngày Nam Bộ Kháng Chiến (23/9/1945 – 23/9/2013),

Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học 4 phương

trình hợp tích bậc 2 sau :

1).  (896x+1307)(1771x+1808)  –  (897 +1311)(1769x+1801)  =  0

                               => 23x2 + 9x + 1945  = 0

2).  (1591x+2283)(2395x+3761)  –  (1589 +2274)(2398x+3775)  =  0

                               => 23x2 + 9x + 2013  = 0

3).  (235x + 141 )( 626x + 813 )  –  ( 379x +228 )( 387x + 501 )  =  0

                                                                 => 437x2 + 1206x + 405  = 0

                                                              => (23x + 9) (19x + 45)   = 0                         

4).  (274x + 252 )( 278x + 267 )  –  ( 169x +153 )( 448x + 439 )  =  0

                                                                 => 460x2 + 479x + 117  = 0

                                                              => (23x + 9) (20x + 13)   = 0                         

      Cả 4 phương trình hợp tích trên đều có kết qu3 liên quan đến Ngày Nam

bộ Kháng Chiến 23/9.

_______________________

Soạn ngày : 22/9/2013

*Xem thêm :

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-8

https://www.tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận