(066) Hỏi đáp (3) về Tốc Soạn Toán Học

   

      Hỏi :  Có một số bạn hỏi : Khi biến đổi phương trình hợp tích bậc 2, Tốc Soạn Toán Học có mấy bài giới thiệu về cách biến đổi một nghiệm của phương trình bậc 2 mà chưa thấy nói đến cách biến đổi cùng một lúc cả hai nghiệm của phương trình bậc 2. Vậy thì TSTH có cách nào làm biến đổi cả hai nghiệm của phương trình bậc 2 hay không?

     Đáp : Tốc Soạn Toán Học xin chân thành cám ơn các bạn đã  có câu hỏi nêu trên và xin trả lời là : Có! Tốc Soạn Toán Học đã tìm được phương pháp giải quyết  vấn đề trên từ cuối năm 1973, tức là cách đây 40 năm. Nhưng, hiện đã quên và đang trong quá trình tìm cách chứng minh lại.

      Trong vài ngày nữa, nếu như không tìm lại được phương pháp đã bị lãng quên, Tốc Soạn Toán Học sẽ giới thiệu với các  bạn yêu thích toán học một phương pháp khác vừa mới tìm được trong quá trình tìm lại phương pháp củ. Phương pháp mới nầy cũng dùng định số để biến đổi cả hai nghiệm của phương trình, nhưng cách tìm định số thì đơn giản hơn cách củ rất nhiều!

     Một lần nữa, Tốc Soạn Toán Học xin chân thành cám ơn các bạn đã  có câu hỏi, vì nhờ câu hỏi của các bạn mà Tốc Soạn Toán Học tìm ra được một  phương pháp mới biến đổi cả hai nghiệm của phương trình bậc 2 hay hơn phương pháp củ rất nhiều!

   Ngày 4 tháng 8 năm 2013

       Võ Văn Lễ

                                                                                

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận